... är terpenoida föreningar som återfinns i många medicinalväxter och kan vara orsaken till vissa av deras hälsoeffekter. Iridoider produceras av växter i första hand som ett försvar mot växtätare eller mot infektion av mikroorganismer och kännetecknas ofta av en avskräckande bitter smak.. Isolerade och renade iridoider uppvisar ett brett spektrum av biologiska aktiviteter, inklusive kardiovaskulära, antihepatotoxiska, galldrivande, hypoglykemiska, analgetiska, antiinflammatoriska, kramplösande, antivirala, immunmodulerande och laxerande effekter samt antitumöreffekt och antimutageniska egenskaper.[1][2]. ...
... er indelas i hemiterpener (en isoprenenhet, d.v.s. 5 kolatomer), monoterpener (10 kol), seskviterpener (15 kol), ...
... er Flavonoider Tanniner Monoterpener sesquiterpener E. globulus använder sig av tanninerna för att avskräcka insekter från att ...
... (C10H16) är en bicyklisk monoterpen som förekommer i två isomerer i naturen: α-pinen och β-pinen. Båda formerna är viktiga beståndsdelar av tallarnas kåda och namnet kommer från det vetenskapliga namnet på tallsläktet (Pinus). De finns också i kådan hos många andra barrträd såväl som i många icke-barrväxter såsom humle, lager, lavendel, timjan, dill, morot och citrusfrukter.[3][4] Båda isomererna används av insekter, till exempel barkborrar, som utgångsmaterial vid produktion av feromoner.[5] ...
... , C6H3CH3(OH)(C3H7), är ett smakämne som finns i bland annat oregano, timjan och mejram. Ämnet karvakrol angriper de proteiner som skyddar noroviruset, och då kan andra mediciner slå ut viruset har forskare vid universitet i Arizona konstaterat. Resultatet av studien, som letts av Kelly Bright som även poängterar att mer forskning krävs, har publicerats i Journal of applied microbiology. ...
Wikipedias text är tillgänglig under licensen Creative Commons Erkännande-dela-lika 3.0 Unported. För bilder, se respektive bildsida (klicka på bilden). Se vidare Wikipedia:Upphovsrätt och användarvillkor ...
... bildas när geranylpyrofosfat förlorar sina fosfatgrupper och blir en positivt laddad jon. Den positiva laddningen är koncentrerad i den ände där fosfatgrupperna tidigare satt och den attraheras till valenselektronerna i dubbelbindningen i andra änden vilket får hela molekylen att böja sig och bilda en cyklisk molekyl.. ...