Läkemedlen verkar genom att hämma monoaminoxidas (MAO). Monoaminooxidas är en typ av enzym i hjärnan som bryter ned vissa ...
Inhibering av Monoaminoxidas-B (MAO-B) enzymets aktivitet. * Blockering av Cyclooxygenas (COX). * Låg beroendepotential på ...
Bunden dit bryts det ner av monoaminoxidas (MAO) till en metabolit, 3,4-dihydroxifenylättiksyra. Detta kallas DAT-banan. I ...
Selegilin (Eldepryl) och rasagilin (Azilect) hämmar enzymet monoaminoxidas som också bidrar till nedbrytningen av dopamin. En ...
Derivat av mandelsyra bildas som resultat av metabolism av adrenalin och noradrenalin, genom transferering av monoaminoxidas ...
De biogena aminer som förekommer i viss mat bryts främst ner i tarmen av enzymen monoaminoxidas (MAO), och diaminoxidas (DAO). ...
... hämmar enzymet monoaminoxidas typ B som är ett enzym som inaktiverar vissa substanser i det centrala nervsystemet ...
... är ett antidepressivt läkemedel som likt andra läkemedel av samma typ verkar genom att hämma enzymet monoaminoxidas i ...
... monoaminoxidas). När halten serotonin är så låg som den är i slutet av ett MDMA rus kommer det att finnas "tomma" ...
... men det spekuleras i att effekten beror på att det hämmar diaminoxidas kombinerat med en svagare hämning av monoaminoxidas A.[8 ...
Ordbok MAO eller Mao kan syfta på: MAO - ett enzym i hjärnan, se Monoaminoxidas Maoism - en form av kommunism Mao Zedong (1893- ...
Monoaminooxidas (förkortat MAO) är ett enzym i hjärnan som bryter ner monoaminer. Det finns två varianter, MAO-A, som bryter ner främst serotonin, melatonin och noradrenalin och till viss del dopamin. Den andra varianten, MAO-B, bryter ner främst dopamin och fenyletylamin. MAO-hämmare är en typ av läkemedel som blockerar monoaminooxidasenzymerna. Blockering av de olika isoenzymerna (MAO-A resp. MAO-B) har olika effekter. MAO-A-hämmare har ofta en potent antidepressiv effekt och kan på så sätt häva komplicerade depressionssjukdomar. Det antidepressiva läkemedlet moklobemid blockerar MAO-A och till viss del MAO-B. MAO-B-hämmare har ingen uttalad effekt på depression, men de är å andra sidan ett viktigt läkemedel i behandlingen av parkinsonism eftersom de hämmar nedbrytningen av dopamin. Symptomen man ser vid Parkinsons sjukdom beror på brist på dopamin i vissa delar av hjärnan, och genom att blockera MAO-B-enzymet kan man på så vis höja dopaminnivåerna hos ...