Till skillnad från alfa-alanin har beta-alanin inget stereocentrum på grund av dess annorlunda molekylstruktur. IUPAC-namnet ... "molekylstruktur av Beta-alanin". Arkiverad från originalet den 29 november 2014. https://web.archive.org/web/20141129095355/ ...
Den har samma molekylstruktur som fosforsyra. Arseniksyrans salter kallas arsenater. Ren arseniksyra har aldrig påvistats, men ...
I risperidons molekylstruktur återfinns strukturer som till exempel benzisoxazol och piperidin. Risperidon är ett ...
... är unika karakteristika för en molekylstruktur. Om ett material har ett bandgap i det synliga området absorberas det ljus som ...
Exempel är HCl, C2H4O2, (NH4)2SO4, Cr2O72-. Flera olika molekyler kan ha samma summaformel, fast de har olika molekylstruktur ...
... har blivit allmänt använd för att studera rena materials molekylstruktur och blandningars sammansättning. Purcell tog sin ...
Hans forskning, som ligger inom biokemins och fysiologins områden, har koncentrerats på olika membraners molekylstruktur och ...
Man fann att kluster med 60 kolatomer var speciellt stabila, vilket tydde på en molekylstruktur med hög symmetri. Man föreslog ...
Man fann att kluster med 60 kolatomer var speciellt stabila, vilket tydde på en molekylstruktur med hög symmetri. Man föreslog ...
Man fann att kluster med 60 kolatomer var speciellt stabila, vilket tydde på en molekylstruktur med hög symmetri. Man föreslog ...
De flesta i denna grupp av sötningsmedel har trots sötman inga som helst likheter med sockrets molekylstruktur, sukralos ...
... isoxazolylpenicilliner och kan fungera mot stafylokocker som producerar betalaktamas på grund av sin större molekylstruktur. ...
Porter för deras studier av antikroppars molekylstruktur. "Gerald Edelman gestorben Darwins Gehirn" (Tyska) ^ [a b] ...
... återigen oförmögen till att ange en molekylstruktur till reaktionsprodukten, som han antog vara en annan isomer eller en ...
... eller molekylstruktur eller sammanlagda struktur. Eftersom en kemisk omvandling alltid associeras med en förändring i en eller ...
Deras molekylstruktur liknar karotenerna, som är den andra huvudgruppen av karotenoider, men xantofyllerna innehåller syre till ...
De härrör från äldre tiders kemister vilka saknade kunskap om ämnens molekylstruktur och i stället ofta gav ämnen namn utifrån ...
... med en Green Hydro Treater som med vätgas kan omvandla förestrade fetter och vegetabiliska oljor till samma molekylstruktur som ...
... uppträder på grund av skillnader i molekylstruktur och kan dels bero på skillnader i hur atomerna är bundna till ...
... i korsningen Yxhammarsgatan-Allégatan i Borås Molekylstruktur, stål, gavel till Hässelbyhallen i Stockholm Englund finns ...
... har en plan molekylstruktur som kan anta både en cis- och en trans-form. Trans-formen dominerar vid ...
Under seriens gång får Egon sin själ utbytt med en demons, sin molekylstruktur destabiliserad till den grad att den förde honom ...
... en typ av molekylstruktur, se isomer Transperson - ett paraplybegrepp som tillkommit framför allt för att kunna vara en ...