1 Molekylstruktur och nomenklatur. *2 Biosyntes. *3 Livsmedelstillsats. *4 Karotener och Nobelpris ...
Natriumcyklamats molekylstruktur. Cyklamat är ett samlingsnamn för salter av cyklohexansulfaminsyra. De används som ...
Molekylstruktur av hemoglobin. En makromolekyl är en stor molekyl. Gränsen kan läggas vid 1000 dalton, men molekylmassan kan ...
Till skillnad från alfa-alanin har beta-alanin inget stereocentrum på grund av dess annorlunda molekylstruktur. IUPAC-namnet ... "molekylstruktur av Beta-alanin". http://www.pharmacistanswers.com/beta-alanine-supplementation-for-exercise-performance.html. ...
Prolin har en lite annorlunda molekylstruktur än andra aminosyror. Den är stor, har starka kovalenta bindningar och en ...
I risperidons molekylstruktur återfinns strukturer som till exempel benzisoxazol och piperidin. Risperdal är ett ...
... är unika karakteristika för en molekylstruktur. Om ett material har ett bandgap i det synliga området absorberas det ljus som ...
... fast de har olika molekylstruktur och olika egenskaper. C3H6 står exempelvis för en molekyl med tre kolatomer och sex ...
... har en plan molekylstruktur som kan anta både en cis- och en trans-form. Trans-formen dominerar vid ...
Den har samma molekylstruktur som fosforsyra. Arseniksyrans salter kallas arsenater. Ren arseniksyra har aldrig påvistats, men ...
Företagets första problem var att hitta en lämplig plats för tillverkningen, eftersom Stockholm hade förbjudit nitroglycerintillverkning. Efter att ha börjat med tillverkning på en pråm i Mälaren, fick man 1865 tillstånd att bygga en fabrik vid Vinterviken. Flera sprängolyckor vid fabriken under 1866 i samband med lagring och transport av nitroglycerin fick Nobel att börja experimentera med att blanda nitroglycerinet med ett absorberande material för att få en mer lätthanterlig produkt. Efter att flera olika alternativ hade provats visade sig kiselgur vara lämpligt för ändamålet, och dynamiten blev resultatet, som Nobel fick svenskt patent på 1867. Under den första tiden skötte Alfred Nobel själv flera olika sysslor vid företaget, och fungerade både som dess direktör, chefsingenjör, bokhållare och försäljare. 1867 engagerades dock hans bror Robert Nobel som verkställande direktör, och strax därefter blev Nobels barndomsvän Alarik Liedbeck verkmästare. Flera ...
Man fann att kluster med 60 kolatomer var speciellt stabila, vilket tydde på en molekylstruktur med hög symmetri. Man föreslog ...
... isoxazolylpenicilliner och kan fungera mot stafylokocker som producerar betalaktamas på grund av sin större molekylstruktur. ...
Porter för deras studier av antikroppars molekylstruktur. "Gerald Edelman gestorben Darwins Gehirn" (Tyska) Nobelprize.org, ...
Edelman för deras studier av antikroppars molekylstruktur. Nobelprize.org, Nobelpriset i fysiologi eller medicin 1972 ...
... återigen oförmögen till att ange en molekylstruktur till reaktionsprodukten, som han antog vara en annan isomer eller en ...
De härrör från äldre tiders kemister vilka saknade kunskap om ämnens molekylstruktur och i stället ofta gav ämnen namn utifrån ...
Sanger klarlade 1955 insulinets molekylstruktur, en upptäckt som var grundläggande för framställningen av syntetiskt insulin ...
Deras molekylstruktur liknar karotenerna, som är den andra huvudgruppen av karotenoider, men xantofyllerna innehåller syre till ...
Hans forskning, som ligger inom biokemins och fysiologins områden, har koncentrerats på olika membraners molekylstruktur och ...
Molekylstruktur för albumin.. Albumin är det mest förekommande proteinet i blodet. Det är ett globulärt, vattenlösligt protein ...
De flesta i denna grupp av sötningsmedel har trots sötman inga som helst likheter med sockrets molekylstruktur, sukralos ...
Dess molekylstruktur är känslig för förändringar vid tillverkning och kräver därför test av substans och slutprodukt samt ...
... med en Green Hydro Treater som med vätgas kan omvandla förestrade fetter och vegetabiliska oljor till samma molekylstruktur som ...
... uppträder på grund av skillnader i molekylstruktur och kan dels bero på skillnader i hur atomerna är bundna till ...
... i korsningen Yxhammarsgatan-Allégatan i Borås Molekylstruktur, stål, gavel till Hässelbyhallen i Stockholm Englund finns ...