Det var på denna plats Rudbeckius vann sin stora ryktbarhet och ett oförglömligt namn i vår kyrkoförsamlings historia. ... Rudbeckius far var, Johan Pedersson Rudbeck (1550-1603), född på godset Rudbeck i Holstein och modern Christina Pedersdotter ... År 1601 reste han till Wittenberg, där han, tjugotvå år gammal, promoverades till magister 1603. Hans anseende för lärdom var ... "Den svenska folkbokföringens historia under tre sekler". Skatteverket. https://www.skatteverket.se/privat/folkbokforing/ ...
Några blad ur den svenska astronomiens historia.. Stockholm. 1928. Libris länk. *. Stjärnsystemens byggnad och övriga ... Heber Curtis (1920). "Modern Theories of the Spiral Nebulae". Journal of the Royal Astronomical Society of Canada. http:// ... Lundmark hade ett brinnande intresse för astronomins historia. Han skrev flera mer översiktliga arbeten inom området, däribland ... "Stridbergssällskapets historia". Stridbergssällskapet. http://www.auguststrindberg.se/historik.htm. Läst 28 april 2011.. ...
Fortsättning av Lagerbrings Svea rikes historia (1794), omfattande tiden 1457 -97, Lärobok för begynnare i allmän historia ( ... Fadern avled samma år han föddes, och modern gifte då om sig med brukspatronen Birger Rothoff. Han fick av den anledningen växa ... Eric Michael Fant blev professor i historia vid Uppsala universitet 1781 och teologie doktor 1800. Han var medlem i både 1793 ... Fant forskade i ämnet svensk historia. Innan han uppnådde filosofiska graden, hade han, som Carl Gustaf Nordin, börjat samla ...
A2v ^ Kjellgren, Martin (2011). Taming the Prophets: Astrology, Orthodoxy and the Word of God in Early Modern Sweden. Lund: ... Professorslista från Uppsala astronomiska observatorium ^ Annerstedt, Claes (1877). Uppsala universitets historia I. sid. 159 ... Idag anses han också vara en föregångare inom modern färglära då han var den förste att inordna färgrymden i en tredimensionell ... Orthodoxy and the Word of God in Early Modern Sweden, Sekel, Lund 2011 Sten Lindroth, Paracelsismen i Sverige till 1600-talets ...
... även modern svenska drottningen Anna av Österrike avled), även polsk prins, son till kung Sigismund Kvinna av okänt namn, ... antog sitt regentnummer på basis av Johannes Magnus i stora delar uppdiktade historia) Karl X Gustav, kung 1654, född tysk ... prins 1601, son till kung Karl IX Karl Gustav Karlsson, prins 1686-1687 son till kung Karl XI Karl Fredrik av Holstein-Gottorp ...
... och skrev Sveriges största enskilda släktutredning fram till modern tid, där han bland annat redovisade 1 900 ättlingar till ... https://web.archive.org/web/20111117063314/http://www.raa.se/cms/extern/vart_uppdrag/vart_uppdrag/var_historia/riksantikvarier. ... Populär historia 2012:2,: sid. 42-45: ill.. 1102-0822. ISSN 1102-0822. http://www.popularhistoria.se/artiklar/johannes-bureus ... år efter sin resa till Norrland 1601. Två ofullständiga och delvis korrupta avskrifter av denna förvaras i Uppsalas ...
... som kom att bli den längsta belägringen i modern historia. Belägringen varade från den 5 april 1992 till den 29 februari 1996. ... "The peopling of modern Bosnia-Herzegovina: Y-chromosome haplogroups in the three main ethnic groups." Institute for Genetic ... Förenta Staterna Bosniakiska samfundet i USA har en lång och framstående historia som går tillbaka mer än ett århundrade. En av ... Enligt den amerikanska professorn i historia John V.A. Fine, vid University of Michigan, som är en framstående auktoritet på ...
Stockholms torn- och byggnadsur har en historia som går tillbaka till medeltiden, då kyrkurens slagverk signalerade hel-, halv ... Modern brottsprevention utgår ifrån rutinaktivitetsteorins tre förutsättningar för brottslighet: För ett brottstillfälle krävs ... Filmen utspelar sig i en alternativ historia år 1985, då kalla kriget var som mest aktuellt, och i filmen har en grupp ... Egyptens forntida historia är indelad i en följd av förhållandevis stabila "kungariken" åtskilda av mer instabila perioder som ...
Modern Mary Arden tillhörde en besutten katolsk släkt,[2] troligen samma släkt Arden som adlats av Vilhelm Erövraren. Fadern ... Shakespeares äldsta dramer antas vara krönikespel, som behandlar kungar i Englands historia. Till denna grupp hör Henrik IV, ... Globes historia på nuvarande The Globes hemsida Arkiverad 4 december 2008 hämtat från the Wayback Machine. ... Olsson, Bernt och Ingemar Algulin: Litteraturens historia i världen, Norstedts förlag 1992 ...
... som kom att bli den längsta belägringen i modern historia. Belägringen varade från den 5 april 1992 till den 29 februari 1996. ... HistoriaRedigera. Se även Bosnien och Hercegovinas historia. Förhållandet till grannländernas nationalismRedigera. Som en ... Sanimir Resic (2006). En historia om Balkan. Jugoslaviens uppgång och fall. Lund: Historiska media. sid. 43-44. ISBN 91-85057- ... "The peopling of modern Bosnia-Herzegovina: Y-chromosome haplogroups in the three main ethnic groups." Institute for Genetic ...
Libyens historia var, tills Libyen blev självständigt 1951, i stort sett en historia om stammar, regioner och städer, samt de ... Det var dock först när teleskopet uppfanns i början av 1600-talet som ämnet utvecklades till en modern vetenskap. Trots sin ... Stockholms trädgårdsstäders historia började 1904 när stadsfullmäktige beslöt att förvärva egendomen Enskede. Här skulle det ... Arkitekturen i Stockholm har en historia som sträcker sig tillbaka till 1200-talet, eventuellt ännu längre. Enligt en del ...
Lagerbring, Sven; Ekholm Erik, Lundvall Carl Johan (1773). Swea rikes historia, ifrån de äldsta tider til de närwarande. = ... Den på 1620-talet adlade släkten Bure började påstås tillhöra Bureätten på manssidan, något som modern DNA-teknik visat inte ... Abukhanfusa, Kerstin (1994). "Några blad ur en lång historia.". Riksens arkiv : det gamla som det nya/ [text och bildredaktion ... Westin Gunnar, Westin Gunnar, Olofsson Sven Ingemar, red (1962). Övre Norrlands historia. D. 1, Tiden till 1600. Umeå: ...
Kjellgren, Martin (2011). Taming the Prophets: Astrology, Orthodoxy and the Word of God in Early Modern Sweden. Lund: Sekel. ... Annerstedt, Claes (1877). Uppsala universitets historia I. sid. 159. *^ Kjellgren. Taming the Prophets. sid. 199-202. ... Idag anses han också vara en föregångare inom modern färglära då han var den förste att inordna färgrymden i en tredimensionell ... Martin Kjellgren, Taming the Prophets: Astrology, Orthodoxy and the Word of God in Early Modern Sweden, Sekel, Lund 2011 ...
Orientalism in early modern France av Ina Baghdiantz McCabe 86ff *^ Anglo-Turkish piracy in the reign of James I av Grace Maple ... Elisabets historia fogas ihop med hennes mors i Maxwells bok The Secret Diary of Anne Boleyn. Maxwell skriver också om ett ... Hunt, Alice (2008), The Drama of Coronation: Medieval Ceremony in Early Modern England, Cambridge: Cambridge University Press. ... Edwards, Philip (2004), The Making of the Modern English State: 1460-1660, Basingstoke and New York: Palgrave Macmillan, ISBN ...
I modern tid förekommer kappseglingar runt jorden. Det finns flera uppfattningar om vad som krävs för en världsomsegling. En ... Gutenbergprojektet om van Noort ^ Antarctic explorers ^ [a b] artikel Mary Anns brokiga historia, Lars Haglund, Frisk bris, nr7 ... Hans expedition 1598 - 1601 (också ursprungligen avsedd till att uppbringa spanska fartyg) var illa utrustad, och bara ett ...
Trots att en hel del driftiga entreprenörer försökt hålla liv i denna rörelse har det i modern tid inte gått att få någon ... Sjölin, Walter, Jord och kol : bidrag till den skånska bondeklassens och kolbrytningens historia, Bjuv. Hardenby Britta, På ... Båda dessa dagbrott har använts i modern tid. Dock har dessa brytningar handlat bara om lera. Dessa mansnamn som fanns på en ... Jens Bille var morbror till Tycho Brahe (1546-1601). Sten Bille, som under åren 1490-1504 innehade Gladsax län och 1495-1516 ...
Södertälje har en lång historia som kurort. Staden har idag en betydande tillverkningsindustri. ► Läs mer Visa - Diskussion - ... Det var dock först när teleskopet uppfanns i början av 1600-talet som ämnet utvecklades till en modern vetenskap. Trots sin ... Bulgariens historia som land börjar på 600-talet e.Kr., då det första bulgariska kungariket bildades, men själva det ... Tamiler är en folkgrupp från Sydasien med en historia som går tillbaka mer än två årtusenden. De äldsta tamilska ...
In i modern tid har man skrivit med pensel i Japan, en förtrogenhet med olika penseltekniker som givit tydliga avtryck i den ... Handskriften berättar historien om de två koreanska präster som grundade sekten, en historia som rasar på i snabb takt och är ... hann man producera vad många betraktar som några av de finaste konstverken i Japans historia: Bland annat Katsurapalatset och ... Shorin-zu-byobu (vänster) Shorin-zu-byobu (höger) Himeji-jo (1601-1608) Detta avsnitt är en sammanfattning av Japansk konst ...
Huvudartikel: Barcelonas historia Enligt en populär legend skall Barcelona ha grundats som koloni till Karthago år 236 före ... Denna teori har dock förkastats av modern historieforskning som istället tillskriver romarna som stadens grundare. Vissa ... Museum om Kataloniens historia) Museu d'Art Contemporani de Barcelona (Samtida konst) CosmoCaixa Barcelona (Vetenskap) Museu ... de Llió Palau dels Gualbes Casa Clariana Padellas Industri Drassanes Reials Den andra stora byggboomen i Barcelonas historia ...
... kan i modern svenska även avse otillåten eller oetisk kopiering eller imitation av en vara (produkt) och avser vanligen ... Upphovsrättens historia · WIPO (Digital Millennium Copyright Act) ... Ordet "plagiary" infördes i engelska år 1601 av dramatikern Ben Jonson om någon som var skyldig till litterär stöld. Den ...
Svenska · Modern franska Bild Födelse Tillträde Frånträde Död Källor Ludvig XII. (Folkets fader). Louis XII le Père du Peuple ... Frankrikes historia. Denna artikel är en del av en serie. Tidsaxel. Gallien (-486). ... Svenska · Modern franska Bild Födelse Tillträde Frånträde Död Källor Napoleon I. (den store). Napoléon I le Grand Kejsare 20 ... Svenska · Modern franska Bild Födelse Tillträde Frånträde Död Källor Napoleon I. (den store). Napoléon I le Grand 15 augusti ...
Orientalism in early modern France av Ina Baghdiantz McCabe 86ff. *^ Anglo-Turkish piracy in the reign of James I av Grace ... Elisabets historia fogas ihop med hennes mors i Maxwells bok The Secret Diary of Anne Boleyn. Maxwell skriver också om ett ... Hunt, Alice (2008), The Drama of Coronation: Medieval Ceremony in Early Modern England, Cambridge: Cambridge University Press. ... Edwards, Philip (2004), The Making of the Modern English State: 1460-1660, Basingstoke and New York: Palgrave Macmillan, ISBN ...