En och samma person kan ha flera kroniska sjukdomar samtidigt (så kallade multipla kroniska sjukdomar). I västvärlden är ... Till de kroniska sjukdomarna hör vissa former av medfödda sjukdomar och missbildningar, hjärt- och kärlsjukdomar, cancer, njur ...
Ibland kan multipla lesioner förekomma (~40 %) och multipla lesioner är vanligare hos dem som också är HIV-smittade. Lesionerna ... Doxycyklin och tetracyklin är alternativa val men p.g.a. risken för medfödda missbildningar rekommenderas dessa inte till ...
Autoimmunt polyendokrint syndrom · Karcinoidsyndrom · Larons syndrom · Multipla hormonella tumörer · Androgenokänslighet · ... missbildningar av testiklar (kryptorkism etc), trauma mot testiklar, järnöverskott, läkemedel, förhöjd temperatur vid ...