Grundämnesgruppen innehåller ungefär 130 mineral. Lista över mineral Primärt mineral Sekundärt mineral Danas ... Olika mineral har specifika fysiska egenskaper som är ganska konstanta för varje enskilt mineral, även om variationer i hårdhet ... Ytterligare andra mineral har bara kristallstruktur, som kvarts. Skillnaden är att ett prov av ett spaltbart mineral bryts i ... Ett eller flera mineral bildar tillsammans en bergart. När ett mineral, ur ekonomisk synvinkel, är brytvärt för framställning ...
För andra betydelser, se Iris. Iris, eller regnbågskvarts, är en variant av bergkristall, som har ett iridiserande färgspel i alla regnbågens färger, eftersom den har ytterst fina och tätt liggande sprickor. Imiterad iris får man antingen genom att försiktigt slå på en vanlig bergkristall med en hammare eller genom att en slipad bergkristall kraftigt hettas upp och därefter hastigt kyls av. I båda fallen uppstår fina sprickor i stenen. Den kan även därefter färgas genom att doppa den i färgande vätska, som tränger in i de mikroskopiska sprickorna och åstadkommer olika färgnyanser hos stenen. Meyers varulexikon, Forum, 1952 (Kiselföreningar, Mineral ...
Mikrolit är ett blekgult, rött eller rödbrunt mineral under den kemiska formeln (Na,Ca)2Ta)2 O)6 (O, OH, F) som innehåller ... Mikrolit är ett isometriskt mineral natrium-, kalcium- och tantaloxid samt en liten mängd fluor. Det har en Mohs-hårdhet av 5,5 ... Mikrolit ingår i gruppen pyroklorider och uppträder som ett primärt mineral i litiumbärande granitpegmatiter och i miarolitiska ...
Med opaka mineral avses inom geologin mineral som är så ljusabsorberande (eller -reflekterande) att de inte är genomlysliga ens ... ISBN 0-471-55175-9 Opaque Minerals sorted by Mineral Name på The Mineralogy Database. (Mineral, Petrologi). ... Opaka mineral studeras därför som planslipade och polerade prover i reflekterat ljus med speciella malmmikroskop. ^ Opakt ... mineral i Nationalencyklopedin. ^ Mineralens egenskaper på Naturhistoriska riksmuseet. ^ Marcus E. Brismo Ploetz, 2013, ...
Med en tvilling, tvillingbildning eller tvillingkristall avses inom mineralogin och kristallografin ett aggregat av två eller flera kristaller arrangerade på ett sådant sätt att de ingående kristallernas gitter sammanfaller i gemensamma (ett eller flera) plan, men ej i övrigt delas. Tvillingbildningar kan i princip uppkomma på tre sätt: 1. Genom att de uppkommer under kristalltillväxten. Två tillväxande kristaller med olika tillväxtriktning kan växa samman och ge upphov till en tvilling. 2. Ett ämne som har olika kristallstrukturer under olika tryck-/temperaturförhållanden kan omvandlas till en tvilling om dessa förhållanden ändras (fasomvandling). 3. En kristall kan deformeras genom yttre tryck/stress och ge upphov till en tvilling. En tvillingbildning har en symmetri som är "fristående" från och "överordnad" de ingående kristallernas symmetri och denna symmetri kan utgöras av speglingar i plan, rotation kring en axel eller ha ett symmetricentrum. Beroende på hur de ...
... är en stad i Palo Pinto County och, till liten del, Parker County i norra Texas i USA. Staden hade vid ... I Mineral Wells finns offentligägda skolor för barn och ungdom upp till high school-nivå. Dessutom finns en privatägd skola på ... Namnet Mineral Wells kommer från traktens mineralrika källor som var mycket populära under det tidiga 1900-talet. Källornas ... Weatherford College har en filial på den gamla militärbasen Fort Wolters i Mineral Wells. Det numera nerlagda Baker Hotel ...
Hyacint är en gul eller gulröd till rödbrun varietet av zirkon. Det är en ädel zirkon, den tyngsta av alla ädelstenar med en specifik vikt av 4,61 - 4,82, och är ett silikat av metallen zirkonium. Stenens hårdhet är 7,5 enligt Mohr och ligger mitt emellan topasens och kvartsens. Hyacint är genomskinlig med gulröd färg. Med hänsyn till glans och ljusbrytningsförmåga liknar den diamanten. Den visar fosforescens vid uppvärmning. Hyacint förekommer nästa uteslutande på Sri Lanka, där den finns tillsammans med safir och spinell. ^ Walter Schumann, Ädelstenar och prydnasstenar - Världens alla varieteter, 1600 exempel, sidan 124, ISBN 978-91-6319-069-8 ^ Meyers varulexikon, Forum, 1952 (Mineral ...
Accessoriska mineral är sådana mineral som förekommer i en bergart i mindre mängd (normalt under 5%) utöver det fåtal ... Accesoriska mineral ligger således inte till grund för bergartssystematiken. Som accessoriska mineral i eruptiva bergarter ... Lokala ansamlingar av accessoriska mineral kan ofta utgöra brytvärda malmer eller industrimineral. Accessoriska beståndsdelar i ... Nordisk familjebok (andra upplagan, 1922) MarkInfo: Kvarts (Mineral). ...
... är ett mineral som bildas samtidigt som den bergart det ingår i. Exempel på mineraler som kan vara primärt är ... Sekundärt mineral Metamorf bergart Denna geologiartikel saknar väsentlig information. Du kan hjälpa till genom att lägga till ...
... ligger 104 meter över havet och antalet invånare är 386. Terrängen runt Palmarito Mineral är platt åt sydväst ... Närmaste större samhälle är Guamúchil, 16,3 km sydväst om Palmarito Mineral. I omgivningarna runt Palmarito Mineral växer ... Palmarito Mineral är en ort i Mexiko. Den ligger i kommunen Mocorito och delstaten Sinaloa, i den västra delen av landet, 1 100 ... Den högsta punkten i närheten är Cerro Piedras de Amolar, 381 meter över havet, 3,9 km nordost om Palmarito Mineral. Runt ...
... är ett mineral som genomgått någon geologisk process som erosion eller metamorfos. Turkos är ett exempel på ... Primärt mineral Metamorf bergart Denna geologiartikel saknar väsentlig information. Du kan hjälpa till genom att lägga till den ...
Kainit, KMg(SO4)Cl•3H2O, är ett i vatten lättlösligt evaporitmineral bestående av kalium, magnesium, sulfat och klorid samt kristallvatten. Kainit är vattenlösligt men vid återkristallisering faller ett kaliummagnesiumsulfat K2Mg(SO4)2•6H2O ut, det vill säga kloridjonerna följer inte med. Kainit har salt och bitter smak. Mineralet är inte hygroskopiskt. I ren form är kainit vattenklar men kan innehålla främmande ämnen eller inneslutningar som ger mineralet färg eller minskar transparensen. Kainit upptäcktes 1864 av W. Schöne och beskrevs året efter av Carl Friedrich Jacob Zincken, som namngav mineralet efter det grekiska ordet καινος (kainos) ny, (hittills) obekant eftersom det var den första föreningen som hittats med både sulfat och klorid i den kemiska formeln. Kainit innehåller ofta natrium som ersatt en del av kaliumet. Genom talrika analyser fastställde Robert Kühn och Karl-Heinrich Ritter att kainit innehåller endast 2,75 mol kristallvatten och utgick ...
Ett radioaktivt mineral är ett mineral som innehåller radioaktiva grundämnen i mängder som vida överskrider den genomsnittliga ...
... är ett gruvföretag utanför Glanshammar och i Sala, som ingår i Omya-koncernen. Företaget utvinner dolomit. Ett ... Omya: Björka Mineral AB, läst 25 mars 2010 Denna artikel om ett svenskt företag saknar väsentlig information. Du kan hjälpa ...
Heliotrop (av grekiska helios, sol och tropos, vändning) är ett mineral, av inmängd klorit mörkgrön, med röda jaspisgnistor ...
... ligger 1 889 meter över havet och antalet invånare är 187. Terrängen runt El Mineral är kuperad åt sydväst, men åt ... Terrängen runt El Mineral sluttar norrut. Den högsta punkten i närheten är 2 174 meter över havet, 2,1 km söder om El Mineral. ... Närmaste större samhälle är Celaya, 19,1 km väster om El Mineral. Trakten runt El Mineral består till största delen av ... El Mineral är en ort i Mexiko. Den ligger i kommunen Apaseo el Alto och delstaten Guanajuato, i den centrala delen av landet, ...
... AB, tidigare IGE Resources och Nickel Mountain Group AB är ett gruvföretag baserat i Stockholm, Sverige. ... "Nickel Mountain Resources AB (publ) har bytt namn till Bluelake Mineral AB (publ) , beQuoted". www.bequoted.com. https://www. ... bequoted.com/bolag/bluelake-mineral/pressmeddelande/nickel-mountain-resources-ab-publ-har-bytt-namn-till-bluelak-82666/. Läst ...
Vid 2010 års folkräkning hade Mineral 123 invånare. ^ Mineral, CA. Map Quest. Läst 8 december 2017. ^ Profile for Mineral, ... Mineral är en så kallad census-designated place i Tehama County i Kalifornien. ... 2010 Census Population of Mineral, California Arkiverad 8 december 2017 hämtat från the Wayback Machine.. Census Viewer. Läst 8 ...
Ett autigent mineral är ett sedimentärt mineral som uppstår spontant ur porvätskan vid sedimentering. Exempel på ett sådant ...
Toppen på Mineral Hill är 445 meter över havet. Terrängen runt Mineral Hill är huvudsakligen kuperad, men österut är den platt ... Mineral Hill är en kulle i Antarktis. Den ligger i Västantarktis. Argentina, Chile och Storbritannien gör anspråk på området. ... a b c] Mineral Hill at GeoNames.Org (cc-by); post uppdaterad 2013-04-13; databasdump nerladdad 2015-11-07 ^ "Viewfinder ... Den högsta punkten i närheten är Mount Taylor, 1 000 meter över havet, 7,2 kilometer nordväst om Mineral Hill. Trakten är glest ...
... Innehåll: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö0 Icke-mineral Agat, alabaster, ... över mineral. Bilder & media (Mineral, Listor med anknytning till geologi). ...
Terrängen runt Mineral del Cubo är kuperad. Den högsta punkten i närheten är 2 777 meter över havet, 2,6 km norr om Mineral del ... Närmaste större samhälle är Guanajuato, 7,8 km väster om Mineral del Cubo. Trakten runt Mineral del Cubo består i huvudsak av ... Mineral del Cubo är en ort i Mexiko. Den ligger i kommunen Guanajuato och delstaten Guanajuato, i den centrala delen av landet ... a b c d] Mineral del Cubo hos Geonames.org (cc-by); post uppdaterad 2014-04-11; databasdump nerladdad 2016-10-22 ^ [a b] " ...
... ligger 2 279 meter över havet. Terrängen runt Gömür Mineral Bulagları är kuperad västerut, men österut ... Den högsta punkten i närheten är 2 796 meter över havet, 1,6 km söder om Gömür Mineral Bulagları. Runt Gömür Mineral Bulagları ... 4 km väster om Gömür Mineral Bulagları. Trakten runt Gömür Mineral Bulagları består i huvudsak av gräsmarker. Inlandsklimat ... Gömür Mineral Bulagları är en källa i Azerbajdzjan. Den ligger i distriktet Nachitjevan, i den sydvästra delen av landet, 400 ...
... ligger 2 603 meter över havet och antalet invånare är 4 943. Terrängen runt Mineral de Angangueo är lite ... Den högsta punkten i närheten är 3 244 meter över havet, 2,3 km öster om Mineral de Angangueo. Runt Mineral de Angangueo är det ... Närmaste större samhälle är Tuxpan, 19,5 km väster om Mineral de Angangueo. I omgivningarna runt Mineral de Angangueo växer i ... Mineral de Angangueo är en ort i Mexiko. Den ligger i kommunen Angangueo och delstaten Michoacán de Ocampo, i den södra delen ...
Terrängen runt Mineral del Monte är kuperad. Den högsta punkten i närheten är 3 044 meter över havet, 2,4 km söder om Mineral ... Mineral del Monte är en kommunhuvudort i Mexiko. Den ligger i kommunen Mineral del Monte och delstaten Hidalgo, i den sydöstra ... Närmaste större samhälle är Pachuca de Soto, 6,7 km väster om Mineral del Monte. Omgivningarna runt Mineral del Monte är i ... a b c d] Mineral del Monte hos Geonames.org (cc-by); post uppdaterad 2016-10-08; databasdump nerladdad 2016-10-22 ^ [a b] " ...
... är en ort i Mexiko. Den ligger i kommunen Mineral del Chico och delstaten Hidalgo, i den sydöstra delen av ... Mineral del Chico ligger 2 379 meter över havet och antalet invånare är 481. Terrängen runt Mineral del Chico är lite bergig, ... Den högsta punkten i närheten är 2 871 meter över havet, 1,7 km öster om Mineral del Chico. Runt Mineral del Chico är det ... Närmaste större samhälle är Pachuca de Soto, 10,9 km söder om Mineral del Chico. I omgivningarna runt Mineral del Chico växer i ...
... ligger uppe på en höjd. Den högsta punkten i närheten är 3 757 meter över havet, 1,1 km norr om Mineral El ... Mineral El Teniente ligger 3 588 meter över havet. Terrängen runt Mineral El Teniente är bergig åt sydost, men åt nordväst är ... Runt Mineral El Teniente är det mycket glesbefolkat, med 5 invånare per kvadratkilometer.. Trakten runt Mineral El Teniente är ... Mineral El Teniente är en gruva i Chile. Den ligger i provinsen Provincia de Cachapoal och regionen Región de O'Higgins, i den ...
... ligger 2 332 meter över havet och antalet invånare är 103. Terrängen runt Mineral de Mexiamora är kuperad ... Den högsta punkten i närheten är Cerro La Giganta, 2 948 meter över havet, 12,2 km norr om Mineral de Mexiamora. Runt Mineral ... Närmaste större samhälle är Guanajuato, 6,6 km öster om Mineral de Mexiamora. Trakten runt Mineral de Mexiamora består i ... Mineral de Mexiamora är en ort i Mexiko. Den ligger i kommunen Guanajuato och delstaten Guanajuato, i den centrala delen av ...
För andra countyn med samma namn, se Mineral County. Mineral County är ett administrativt område i delstaten Nevada, USA. År ... "State & County QuickFacts, Mineral County, Nevada" (på engelska). U.S. Census Bureau. Arkiverad från originalet den 14 juli ... Wikimedia Commons har media relaterad till Mineral County, Nevada. Bilder & media (Wikipediaartiklar med identifierare från ... VIAF, Wikipediaartiklar med identifierare från ISNI, Mineral County, Nevada, Stater och territorier bildade 1911). ...
För andra countyn med samma namn, se Mineral County. Mineral County är ett administrativt område i delstaten Montana, USA. År ... Wikimedia Commons har media relaterad till Mineral County, Montana. Bilder & media (Mineral County, Montana, Stater och ... "State & County QuickFacts, Mineral County, Montana" (på engelska). U.S. Census Bureau. Arkiverad från originalet den 14 juli ...