Mineral med pleokroism[redigera , redigera wikitext]. Här är ett urval *Beryll, variant akvamarin (medium): färglös till ... Endast ett fåtal mineral har så stark pleokroism att det kan ses med blotta ögat. I övriga fall måste instrument användas för ... Mineral ur turmalingruppen finns i många olika färger. Pleokroismen är stark och växlar i regel mellan: blekare färg/starkare ... Pleokroism uppträder inte i isotropa ämnen såsom amorfa, det vill säga icke kristallina ämnen, och inte heller i mineral ...
... i bergarter[rediger , rediger kilde]. Mineralinnholdet av bergarter er normalt sammensatt, men en bergart kan også ... Et enkelt mineral som olivin består av (Mg, Fe)2SiO4 - en blanding av magnesiumrik forsteritt og jern-rik fayalitt. Mineraler ... Spaltbarhet eller kløv er hvordan et mineral kløver. Noen kløver lett i lengden, men vanskelig på tvers. Overflaten i et kløv ... Følgende begrep brukes til å bestemme et mineral: Kjemisk sammensetning er viktig for klassifikasjonen, Selv ...
... förekommer dels primärt och dels sekundärt och är den viktigaste tennmalmen. I de primära förekomsterna, s.k. bergtenn, förekommer kassiteriten i gångar och ådror i olika bergarter, som granit, gnejs, lerskiffer o.dyl., i regel tillsammans med kvarts och andra malmmineral som till exempel kopparkis, svavelkis, magnetkis samt wolfram- och vismutmalmer. De viktigaste fyndigheterna finns i Indonesien, på Malackahalvön, i Australien, Bolivia, Kina och i Europa främst i England (Cornwall) och Erzgebirge. I Sverige är tennmalm sällsynt och förekommer sparsamt i pegmatitgångar på Utö och vid Finnbo. Sekundärt förekommer kassiterit i tertiär- och istidsavlagringar av grus och småsten, s.k. tvåltenn, som uppstått genom vittring av primära förekomster av kassiterit. Den förekommer i stor utsträckning på Malackahalvön, som svarar för en stor andel av världsproduktionen av tenn, samt i Indonesien, Australien och Sydafrika. ...
Price, Monica; Walsh, Kevin (2005). Bergarter och mineral. Bonniers Naturguider. Översatt av Erik Jonsson. Stockholm: Albert ...
... förekommer som massiva utfällningar i hålrum och sprickor i vulkaniska bergarter eller som ersättningar av utlösta mineral ...
... är en grupp av mineral, som utgörs av nesosilikater med den allmänna formeln XII3YIII2(SiO4)3 där X vanligen utgörs av ... Malkolm E. Back 2018, Flerscher's glossary of mineral species, sid 330 *^ Price, Monica; Walsh, Kevin (2005). Bergarter och ... Granat är ett så kallat metamorft mineral, vilket innebär att det oftast blir till i samband med bildandet av metamorfa ... mineral. Bonniers Naturguider. Översatt av Erik Jonsson. Stockholm: Albert Bonniers Förlag. sid. 212. ISBN 91-0-010458-2. ...
Wikipedias text är tillgänglig under licensen Creative Commons Erkännande-dela-lika 3.0 Unported. För bilder, se respektive bildsida (klicka på bilden). Se vidare Wikipedia:Upphovsrätt och användarvillkor ...
... är det mjukaste mineral, som förmår repa provföremålet. Mineral med hårdhet 1-2 kan repas med en nagel, och mineral med hårdhet ... Mohs hårdhetsskala visar reptåligheten för olika mineral genom att ett hårdare mineral kan repa ett mjukare. Skalan skapades av ... Ett materials okända hårdhet bestäms genom att man undersöker vilket mineral på skalan som är det hårdaste som kan repas, eller ... Bergarter består av blandningar av olika mineral. Exempelvis består bergarten porfyr främst av kvarts, fältspat och hornblände ...
Glinka K. D. Zur Frage über Aluminium-Hydrosilicate und Thone // Z. Kryst., Mineral. 1899. Bd. 32. S. 79-81. Glinka K. D. ...
Mineral Grupp. Fältspat Kemi. Kaliumaluminiumsilikat K[AlSi3O8] Färg. gul, färglös, blekt skimmer ...
Sammansättningen för dessa mineral är ungefär Mg3Si2O5(OH)4.[4] Serpentiner förekommer som små kristaller som är skimrande ... Serpentin är en gemensam beteckning för de mineral som ingår i serpentinserien som är en serie av magnesiumhaltiga ... Price, Monica; Walsh, Kevin (2005). Bergarter och mineral. Bonniers Naturguider. Översatt av Erik Jonsson. Stockholm: Albert ...
... är ett svart glänsande mineral med sammansättningen FeTiO3. Det är ett medelhårt, svagt magnetiskt mineral. Ett ...
Erich Spicar, Mineral och bergarter, ICA-förlaget, 1995, sidan 164, ISBN 91-534-1385-7 ...
... är ett mineral med den kemiska beteckningen BaCa4Si16O36(OH)2·10H2O.[1] Mineralen beskrevs första gången 1964 och ...
... är ett mycket hårt mineral som består av magnesium- och aluminiumoxid, ibland med inblandning av krom och järn. ...
Heliotrop (mineral). Källor[redigera , redigera wikitext]. Noter[redigera , redigera wikitext]. *^ Bonniers Uppslagsbok 2007 ...
a b c d e f] Lars-Håkan Hedin, Mikael Jansson, Mineral i Sverige, sidan 86, Förlags AB Björnen, 2007, ISBN 978-91-88528-58-2 ... Krysoberyll är ett ovanligt och mycket hårt mineral. Den är en berylliumaluminiumoxid med den kemiska formeln BeAl2O4. ... Först år 1789 benämner Abraham Gotlob Werner krysoberyllen som ett självständigt mineral. (styckets innehåll är från tyska ... Med kortformen kattöga menar man alltid bara krysoberyll-kattöga, alla andra mineral med kattögoneffekt måste tydligt anges med ...
Mineral Kemi. Aluminiumberylliumsilikat Al2Be3[Si6O18] Färg. Grön ...
Mineral Grupp. marmor Färg. olika (som brun, gul, svart, vit, grön) Mohs. 3 ...
... , eller tungspat, är ett mineral som består av bariumsulfat (BaSO4). Baryt är metallen bariums viktigaste mineral och ...
Associerade mineral inkluderar kassiterit (tennsten), scheelit, vismut, kvarts, pyrit, blyglans, zinkblände och arsenikkis. ...
I Norge skilles det ikke på om det bare er et mineral i bergarten eller hele bergarten som brukes. Norge har en rekke ... ilmenitt (mineral). De viktigste eksportproduktene er etter avtagende verdi: kalksteinsfiller, olivin, nefelinsyenitt, kvarts, ... olivin (mineral) på Åheim, Bryggja og Raubergvika; alle drevet av North Cape Minerals. ...
a b] Price, Monica; Walsh, Kevin (2005). Bergarter och mineral. Bonniers Naturguider. Översatt av Erik Jonsson. Stockholm: ...
... , mineral med den kemiska sammansättningen Zn2AsO4OH som ofta förekommer i oxiderings- och vittringszoner ovanför ... Bergarter och mineral. Bonniers Naturguider. Översatt av Erik Jonsson. Stockholm: Albert Bonniers Förlag. sid. 107,(7). ISBN 91 ...
... är ett mineral bestående av kobolt (ca 40 %), arsenik och svavel, CoAsS. I regel ingår även något järn. Mineralet ... Mineral i Sverige. Kristianstad: Förlags AB Björnen. sid. 66. ISBN 978-91-88528-58-2 ...
Bergarter och mineral. Bonniers Naturguider. Översatt av Erik Jonsson. Stockholm: Albert Bonniers Förlag. sid. 38. ISBN 91-0- ...
Bilder & media ^ [a b c d] Price, Monica; Walsh, Kevin (2005). Bergarter och mineral. Bonniers Naturguider. Översatt av Erik ...
Bergarter och mineral. Bonniers Naturguider. Översatt av Erik Jonsson. Stockholm: Albert Bonniers Förlag. sid. (7). ISBN 91-0- ...
För pigmentet Cinnober, se Cinnober (pigment). Cinnober, (HgS), (kvicksilversulfid) är ett röd-orange mineral. Det förekommer i ... Price, Monica; Walsh, Kevin (2005). Bergarter och mineral. Bonniers Naturguider. Översatt av Erik Jonsson. Stockholm: Albert ... kochenillrött mineral, med densitet 8,0 - 8,2. Förekomsten finns i ådror i lera och sandsten på många ställen i Europa och ...
Price, Monica; Walsh, Kevin (2005). Bergarter och mineral. Bonniers Naturguider. Översatt av Erik Jonsson. Stockholm: Albert ... bergart och mineral (uppbyggd av vattenhaltig kiseldioxid) ^ [a b c] "hornsten". NE.se. Läst 30 december 2014. ^ "kalcedon". NE ... delvis beroende på om man definierar något som bergart eller mineral. Mikrokristallin/kryptokristallin kvartsFlinta - bildad ...