Detta kallas exponering och en exponeringsbedömning ingår därför som ett logiskt nästa steg efter farobedömningen. Olika ... Riskkarakterisering är utvärderingen av sannolikheterna för oönskade effekter vid en given exponering och det avslutande steget ...
I ett flertal SBU-rapporter med systematiska litteraturöversikter har det påvisats samband mellan exponering för kemiska ... "Arbetsmiljöns betydelse för hjärt-kärlsjukdom - exponering för kemiska ämnen" (på sv). www.sbu.se. http://www.sbu.se/sv/ ... publikationer/SBU-utvarderar/arbetsmiljons-betydelse-for-hjart-karlsjukdom---exponering-for-kemiska-amnen/. Läst 7 juni 2017 ...
... är en typ av fond som i sin investeringsfilosofi söker en närmast fullständig exponering mot företag verksamma i ...
Förvärvet av Avancer 1996 medförde att Tieto kraftigt ökade sin exponering mot telekomsektorn. I och med fusionen mellan Tieto ... 1 543 milj. € (2017)[6]. Övrigt. Webbplats. Tieto.se. Tieto (tidigare TietoEnator) är ett finsk-svenskt aktiebolag och IT- ... Under 1998 genomförde Enator en rad förvärv för att stärka företagets exponering mot den offentliga sektorn. Företaget ...