Institutionen för Mikroteknologi och nanovetenskap. http://www.chalmers.se/sv/institutioner/mc2/nyheter/Sidor/Lise-Meitner-fick ...
Hon kom tillbaka till Chalmers redan 2002 då som forskarassistent på MC2, institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap ... Hon forskar vid institutionen mikroteknologi och nanovetenskap på Chalmers tekniska högskola i Göteborg. Lombardi utbildade sig ...
Inom mikroteknologi används etsning vanligen för att överföra mönster, vanligen från en mask av fotoresist till ett substrat, ...
Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap (Chalmers) Institutionen för signaler och system (Chalmers) Institutionen ...
... eller mikroteknologi är ett samlingsnamn för alla tekniker som syftar till att forma strukturer i spannet 1-1000 ...