... är en invasiv metod för att mäta den kemiska miljön lokalt i hjärnan. Metoden beskrevs 1974 och har sedan ... Mikrodialys kan också ge ledtrådar om patofysiologiska processer. Till exempel kan en hög laktat-/pyruvat-kvot stå för olika ... Med mikrodialys kan man till exempel avgöra om hjärnans metaboliter ligger på adekvata nivåer, till exempel cerebralt glukos. ...