Metoder för desinfektion [redigera , redigera wikitext]. Värmedesinfektion utförs antingen med torr eller fuktig värme. För ... mikrobiologiska%20risker%20vid%20distribution.pdf "Mikrobiologiska risker vid dricksvattendistribution"]. Arkiverad från ... Metoden bildar inga organiska Biprodukter men en negativ effekt är dock att hälsoskadliga oorganiska biprodukter kan bildas[5] ... Metoden är inte lika effektiv som fritt klor men är dock populär eftersom ämnet bryts ner sakta och har en desinfektionseffekt ...
Det kan vara mikrobiologiska, kemiska, allergena och fysikaliska faror. Metoden har utarbetats inom FAO. Inom EU ställs krav på ...
Den bästa metoden för att begränsa myggbeståndet är att angripa dess livsmiljöer. Fria vattenytor bör undvikas eller om så inte ... Grad III och IV kallas "denguechocksyndrom". Denguefeber kan diagnostiseras genom mikrobiologiska laboratorietester. Några ... En rad olika metoder har framgångsrikt tillämpats för att bekämpa stickmyggen. Bland annat kan fiskarten guppy (Poecilia ... Bästa metoden att angripa myggorna är att genom miljöinsatser förhindra öppna vattensamlingar med stillastående vatten, ...
Metoder för att förebygga lunginflammation inkluderar vaccination, miljömässiga åtgärder och lämplig behandling av andra ... Med rutinmässiga mikrobiologiska tester fastställs det orsakande agenset endast i 15 % av fallen. Pneumonit syftar på ...
Genom genetiska metoder undersökte man mitokondrier och kloroplaster och fann då att dessa organeller bär på eget DNA. Man har ... årtionden senare när den amerikanska biologen Lynn Margulis utförde mikrobiologiska studier som innebar att hon mer utförligt ...
Mikrobiologiska aromer - förekommer i vissa vintyper, men många tyder på defekt. Jäst (i Champagne). ... Själva alkoholen tas bort ur vinet med hjälp av metoder som konventionell eller vakuumdestillation, frysdestillering, kall ... Många tillverkare av högkvalitativa viner i klassiska vinområden använder också traditionella metoder, åtminstone för sina ... medförde de sina egna druvsorter och sina egna metoder för vinframställning. Delar av dagens Italien, framför allt Kampanien, ...
År 1843 infördes dock metoden med underjäsning (se ovan) och därmed inleddes en utveckling som kom att förändra den svenska ... å andra sidan beroende av att ett omfattande vetenskapligt arbete hade nedlagts till klarläggande av de mikrobiologiska ... Underjäst öl gick länge under namnet bayerskt öl och underjäsningsmetoden kallades den "bayerska metoden". Rosenquists "Tyska ...
Metoden använder sig av naturliga processer som predation, parasitism eller herbivori, i motsats till bekämpning med kemiska ... I många länder i olika delar av världen är saluförsel och användning av mikrobiologiska bekämpningsmedel reglerad. I EU är ...
Metoden brukar förkortas EI efter engelskans Estimative Index. Tätare byten kan behövas ifall det är ett mindre akvarium med ... och en botten täckt med grus kan agera som substrat för mikrobiologiska processer nödvändiga för ett biologiskt kretslopp, samt ...