Reaktionerna då DNA metyleras katalyseras av metyltransferaser (enzymgrupp). Den kemiska modifieringen sker naturligt på tre ...
Speciella enzymer, metyltransferaser, känner igen CG-sekvenser där enbart den ena strängen är metylerad. Genom att använda den ...
... är uppdelade i nio undergrupper: EC 2.1 innehåller enzymer som transfererar en-kolsgrupper (metyltransferaser) EC ...