Metyldopa listas endast för användning vid omhändertagande av graviditetsinducerad hypertension. ^ För användning bland ... Bisoprolol Digoxin Adrenalin Lidokain Verapamil Amiodaron Amlodipin Bisoprolol Enalapril Hydralazin Hydroklorotiazid Metyldopa ...
D-DOPA (Dextrodopa) L-DOPS (Droxidopa) Metyldopa (Aldomet, Apo-Metyldopa, Dopamet, Novomedopa etc.) Dopamin (Introsan, Inovan, ... L-Dopa kan direkt bli metaboliserad av kattkol-O-metyltransferas till 3-O-metyldopa och sedan till vanillinsyra. Den här ...
... metyldopa och labetalol är de två vanligast använd läkemedlen vid allvarlig hypertoni hos gravida.. ...
... kombinationer C02AB01 Metyldopa (l-formen) C02AB02 Metyldopa (racemat) C02AC01 Klonidin C02AC02 Guanfacin C02AC04 Tolonidin ... kombinationer med neuroleptika C02LB01 Metyldopa och diuretika C02LC01 Klonidin och diuretika C02LC05 Moxonidin och diuretika ...
... är den optiskt aktiva, vänstervridna formen av alfametyldopa. Effekten anses bero på att den metaboliserar till ... Metyldopa eller alfametyldopa (handelsnamn: Aldomet, Apo-Methyldopa, Dopamet, Novomedopa), är ett blodtryckssänkande läkemedel ... Wikimedia Commons har media som rör Metyldopa. Bilder & media. ...
... hög eller kronisk dos amfetamin alkoholreaktion eller reaktion på andra droger som cannabis blyförgiftning metyldopa Vita ...