Exempel på vanligt förekommande derivat är metylcellulosa (MC), metylhydroxipropylcellulosa (MHPC), karboxylmetylcellulosa (CMC ...
Lim av metylcellulosa kräver inte värme för att lösas i vattnen och innebär heller inte risk för motsvarande "överlimning". Ett ...
... metylcellulosa, höjer viskositeten) natriumklorid mononatriumfosfat dinatriumfosfat citronsyramonohydrat (för justering av pH) ...
... kombinationer A06AC01 Ispaghula A06AC02 Etulos A06AC03 Sterkuliagummi A06AC05 Linfrö A06AC06 Metylcellulosa A06AC07 Kostfiber ...