Syrans salter och estrar kallas mesylater. Metansulfonsyra kan användas för att tillverka boran (BH3). Genom att låta syran ...