Petidin (meperidin) · Ketobemidon · MPPP · Allylprodin · Alfameprodin · Betaprodin · PEPAP. Difenylpropylamin. Propoxifen · ...
... , även kallat meperidin, summaformel C15H21NO2, är ett kraftigt smärtstillande medel som tillhör gruppen opioider. Det ...
Det är isopropylanalogen till petidin (meperidin). Substansen är narkotikaklassad och ingår i förteckningen N I i 1961 års ...
Giftet upptäcktes 1982 sedan några narkotikamissbrukare som intagit ett felaktigt tillverkat meperidin drabbades av Parkinsons ...