Ibland behöver flickor få p-piller för att komma in i en biologisk och hormonell menstruationscykel. Behåringen på yttre ...
finns det flera studier som antyder att kvinnans menstruationscykel kan påverkas av att hon exponeras för svettämnen. Andra ...
Honornas menstruationscykel börjar två år efter födelsen och de blir helt könsmogna när de är 5 till 8 år gamla. Hanar kan para ...
Vid upprepad behandling under samma menstruationscykel får dock pillret minskad effekt. Säkerheten är lägre än många andra ...
Under en anovulatorisk menstruationscykel sker inte ägglossningen, men menstruation fortsätter ske normalt. Det är normalt att ...
Förutom människor har bara vissa apor, en fladdermusart och elefantnäbbmusen en menstruationscykel där livmoderslemhinnan stöts ... Mellan pubertet och övergångsåldern går kvinnor igenom ungefär en menstruationscykel per månad. Menstruationscykeln ... och följaktligen säger man inte att de har en menstruationscykel utan en brunstcykel. Under östrogenfasen byggs slemhinnelagret ...
Hos människor och människoapor kallas denna cykel menstruationscykel, och livmoderslemhinnan, som inte behövs när ägg inte ...
... kan definieras som en kort menstruationscykel, ett tillstånd som också kallas polymenorré. Polymenorré innebär att ...
En genomsnittlig menstruationscykel varar 28 dagar men kan variera något från individ till individ. Ägglossningen inträffar ...
Enligt lagen så accepteras att en menstruationscykel kan vara i mer än ett år vilket medför att en iddaperiod kan pågå i flera ...
Årshjulet, med sina återkommande årstidsväxlingar är ett exempel, liksom dygnets faser, en kvinnas menstruationscykel med mera ...
En äggcell per menstruationscykel bildas i oogenesen av en oocyt genom två meioser, där mellanstadiet kallas ootid. Om ...
... exempelvis ovanligt långvarig menstruationscykel på 6 veckor eller med (ogliomenorré) eller utebliven menstruation (amenorré). ...
... som har betydelse för produktionen av könshormoner hos båda könen och reglerar kvinnans menstruationscykel. Prolaktin som ...
... är ett samlingsnamn för de preventivmedel som består av hormoner i syfta att påverka en kvinnas menstruationscykel på så sätt ...
Från och med puberteten förloras sålunda omkring 1000 äggfolliklar per menstruationscykel, medan endast omkring 400 ... äggfollikel per menstruationscykel mognar till frukstamt ägg vid ägglossning. Mer än 99,9 % av samtliga ägganlag i äggstockarna ...
Datumet är valt eftersom en menstruationscykel i regel är 28 dagar och maj för att det är den femte månaden och menstruationen ...
Skillnaden hos män och kvinnor beror delvis på kvinnans menstruationscykel. EVF skiljer sig även en del åt mellan olika grupper ...