I motsats till andra tvister, till exempel schismen under kejsar Fredrik I:s tid, uppstod den här schismen inte under en ... Efter att Gregorius XI dött och påve Urban VI valts uppstod meningsskiljaktigheter i den splittrade kurian, som var under ... då det rådde allvarliga meningsskiljaktigheter om successionen inom den latinska kyrkan. Den ska inte förväxlas med den stora ...
Taleghani var "känd för sin tolerans" och "tjänade som Khomeinis medlare i tvister med kurder och andra oliktänkande grupper", ... men han hade också meningsskiljaktigheter med Khomeni som ledde till en allvarlig konflikt i april 1979. Taleghani varnade då i ...
... av det joniska upproret och efter kriget fick han städerna att gå med på att alla meningsskiljaktigheter och tvister skulle ...
År 691 blossade de interna stridigheterna upp igen, tillsammans med tvister med kung Aldfrith om landområden och det förekom ... tillsammans med oro för att meningsskiljaktigheter kring påskdatumen skulle kunna leda till interna stridigheter. Historikern ...