Sfingolipider ingår i cellmembraner som membranlipider. Glykolipider innehåller en eller flera sockermolekyler bland annat D- ...
Membranlipider är en grupp lipider som tillsammans med olika proteiner och kolhydrater är komponenterna i specifika dubbellager ... Huvudsakligen hör kolesterol, fosfolipider, samt en liten mängd glykolipider till gruppen membranlipider. ^ [a b] "Membrane ...
... som utgör en viktig prekursor till många olika typer membranlipider och därför är syntesvägarna för många membranlipider samma ... Den färdiga oljekroppen omges av ett skyddande lager av membranlipider och olika proteiner. De mest förekommande proteinerna är ... och består av stegvis acylering och defosforylering och delar de inledande stegen med syntesvägarna av många membranlipider. ...
Archaea har: Förekomst av introner Membranlipider - grenad kolkedja eterbindning Deras rRNA liknar eukaryoters RNA-polymeras: ... mer komplexa Bacteria har: Antibiotikakänslighet Murein i cellväggen Membranlipider - ogrenad kolkedja, esterbindning RNA- ...