... genom knoppning på plasmamembranet på den infekterade cellen och går därefter in i nya celler via syrautlösande membranfusion i ...