Ebixa (memantin) - mot Alzheimers sjukdom. Fluanxol (flupentixol) - stimulerande neuroleptikum Nembutal - Medicin för ...
Memantin, en NMDA-receptor-antagonist, motverkar de förhöjda glutamatnivåerna som är associerade med Alzheimers sjukdom. NSAID ... Idag är det endast acetylkolinesterashämmare och memantin som används direkt mot Alzheimers sjukdom. Det finns ingen bot mot ...
Den används dock för att framställa amantadin, memantin och rimantadin som används i olika typer av läkemedel. Den här artikeln ...
... är en organisk förening som är ett derivat av adamantan. Ämnet har formeln C10H13(CH3)2NH2. Memantin används för att ...