"Meios de transporte - por Alice Sant'Anna , revista serrote". www.revistaserrote.com.br. http://www.revistaserrote.com.br/2016/ ... 06/meios-de-transporte-por-alice-santanna/. Läst 8 november 2016. ^ "Festa Literária Internacional de Paraty: Alice Sant'Anna ...
Meios (celldelning som producerar könsceller) hos eukaryoter. Denna biologirelaterade artikel saknar väsentlig information. Du ...
Om ingen meios sker när den nya individen utvecklas blir den nya honan diploid, vilket bland annat förekommer hos hjuldjur. Om ... är att könscellerna delar sig i något som kallas för meios. Detta medför att den ena kromosomen i ett kromosompar kan reparera ... en meios inträffar bildar exempelvis vissa rundmaskar haploida honor. Hos bland annat myror och bin bildar haploida obefruktade ...
Könsceller delar sig genom en process som kallas för meios. DNA-replikering är den process varvid cellens kromosomer dupliceras ...
Denna övervintrar till nästa vår innan reduktionsdelning (meios) äger rum. Den enda överlevande haploida cellen gror en ny ...
Den andra typen av celldelning, som skapar könsceller, kallas meios eller reduktionsdelning. Interfasen, cellens normala ...
Man brukar dela in spermatogenesen i tre stadier: spermatocytogenes, meios och spermiogenes. Adolph von La Valette-St. George ... Spermatocyterna kallas primära under första delen av meiosen (Meios I) och kallas sedermera sekundära i den följande ... reduktionsdelningen (Meios II). Den första delen är mycket längre än den betydligt kortare andra delen vilket leder till att ...
Överkorsning förekommer alltid vid meios och är en naturlig del av cellens liv. ...
I detta skede sker nästan alltid en sexuell omfördelning av kromosomerna genom meios. ...
Ett sporangium kallas även sporgömme och är det organ på en sporofyt som producerar sporer genom meios (reduktionsdelning). ... Varje cell som genomgår meios producerar fyra sporer (undantag finns, som hos Sporsäckssvampar). Ett sporangium kan, beroende ...
För reproduktionstypen, se Meios. Meiosis är en stilfigur inom retorik som innebär en eufemism och en underdrift. Ordet är en ... nylatinsk bildning till grekiska meios som betyder 'förminska'. Begreppet är snarlikt litotes.. ...
Hybridisering kan leda till sterila avkommor, eftersom de har problem med kromosomparningen under meios. Föräldraarten kommer ...
Zygoten (den befruktade äggcellen) genomgår antingen reduktionsdelning (meios) direkt eller bildar en vilande s.k. zygospor.[2] ...
Normalt uppkommer dotterceller genom meios eller mitos. Denna biologirelaterade artikel saknar väsentlig information. Du kan ...
Meios (celldelning som producerar könsceller) hos eukaryoter. Befruktning sker när äggcell och spermiehuvud förenas, detta sker ...
... är fenomenet att en organism förökar sig utan vare sig befruktning, meios eller produktion av gameter. Termen används ...
Meios omedelbart efter befruktning har konstaterats hos släktet. Vissa arter är ettåriga andra fleråriga. Grodromsalger kan bli ...
För varje primär cell som genomgår meios bildas fyra celler. Av dessa fyra blir bara en en funktionell äggcell. Den första ... Äggceller, liksom spermier, bildas genom den typ av celldelning som kallas meios, en process som sker i två delningssteg. ...
De är till för förökningen och bildar sporer genom meios. Sporerna bildas hos många svampar i särskilda fruktskikt i ...
... fasen av Rhodophytaalgernas livscykel som en resultatet av meios. Namnet (tetra-) kommer från de fyra sporer som bildas efter ...
... överleva den dåliga miljön och kan när förhållandena blir mer gynnsamma bilda haploider genom meios. Då bildas två '+'- ...
... en bildas genom meios i äggstockarna, en process som kallas oogenes. Den är kvinnans köncell vid fortplantningen, vilken ...
Sporen genomgår sedan en meios, så att fyra haploida kärnor bildas. Tre av dessa tillbakabildas och upplöses, så att endast en ...
Hos dessa produceras ägg och spermier genom meios och äggen befruktas när de kommer i kontakt med spermier inuti fiskens kropp ...
Gemensamt för bildandet av könsceller hos de båda könen är att det sker via ett slags celldelning som kallas meios, även om de ... Det är i den tertiära follikeln som den diploida primära oocyten slutför meios I, och då bildar två haploida celler: den ... Den sekundära oocyten är större i storlek och fortsätter oogenes med att inleda meios II, men avstannar reduktionsdelningen i ...
Själviska gener (en:Selfish genes) är gener som har en förmåga att öka i antal vid meios, genom att de replikeras och blir fler ... är toxisk för en annan och därmed slår ut de gameter som skulle få den andra allelen vid meios. Tillväxthastighet hos foster ...
Celler med dubbel kromosomuppsättning kan delas upp i celler med enkel kromosomuppsättning i en process som kallas meios. Två ... genom en process som kallas meios. Dessa könsceller med halv genuppsättning möts sedan och smälts samman, för att producera en ... genom en särskild form av celldelning som benämnes reduktionsdelning eller meios. Den normala kromosomuppsättningen innebär att ...
... utvecklade meios, sexuell reproduktion, för cirka 1,2 miljarder år sedan, och det var då evolutionstakten ...