Detta kallas Megaloblastanemi. Ökad alkoholkonsumtion kan också ge ökad erytrocytstorlek. Klassifikation utgående från anemins ...
Megaloblastanemi är ett tillstånd med onormal mognad av röda blodkroppar i benmärgen. Orsaken är att syntesen av DNA är störd, ...
... till exempel megaloblastanemi orsakad av folatbrist. Järnstatus kontrolleras med blodprov och visar följande mönster: Ferritin ...
... så kallad megaloblastanemi. I de fall den sjuke har symtom som den söker för är det ofta trött- och orkeslöshet samt andfåddhet ...