I den egentliga betydelsen av ordet medvetande är man medveten även när man sover en drömsömn. Medvetande och upplevelse är ... åtskillnad mellan individen och dennes medvetande eller att inte acceptera självmedvetande som ett verkligt medvetande eftersom ... Släktskapet mellan orden medvetande och medvetenhet beror i hög grad på vilken tolkning av det senare ordet man väljer. ... Medvetande i egentlig mening ska inte förväxlas med flera andra användningar av ordet, som till exempel i uttrycket 'att vara ...
Medvetande[redigera , redigera wikitext]. Huvudartiklar: Det svåra problemet och Inlevelseförmåga. Det finns inga objektiva ... Kan en maskin ha ett sinne, mentala tillstånd och ett medvetande i samma mening som människor gör? Kan den känna hur saker och ... En helt annan diskussion inom AI-fältet är den om medvetande är någonting som går att återskapa digitalt. ... De vetenskapliga svaren på dessa frågor beror på definitionen av "intelligens" och "medvetande" samt vilka sorters "maskiner" ...
Hans medvetande förändrades så djupgående att han efter det upplevde det mycket svårt att koncentrera sig på att läsa böcker, ... befinner sig i evig utveckling mot allt högre former av medvetande. Denna utveckling försiggår växelvis i ett andligt eller ... vilka medförde en permanent förändring av hans medvetande. Han upplevde det som om han hade fått tillgång till djupa kosmiska ... som alla berikar dennes medvetande och gradvis stöper om dess väsen i allt fullkomligare former. Slutligen blir denne en ...
Ej heller utgör känslor, uppfattningar, mentala formationer och medvetande något jag eller någon själ.[70] ...
Medvetande hos djur. Referenser[redigera , redigera wikitext]. Noter[redigera , redigera wikitext]. *^ Vertes RP (2004): Memory ...
Se även falskt medvetande. Psykologerna Jonathan Haidt, Jesse Graham och Craig Joseph har inom moralpsykologin utvecklat ...
Wikipedias text är tillgänglig under licensen Creative Commons Erkännande-dela-lika 3.0 Unported. För bilder, se respektive bildsida (klicka på bilden). Se vidare Wikipedia:Upphovsrätt och användarvillkor ...
Alla dessa steg utgör olika grader av medvetande. Det centrala i varje steg i tornet är att på varje trappsteg tillägnar sig en ... Det hela blir en hypotes i varelsens medvetande, som skapas och "dör" istället för varelsen om en negativ respons sker. Allt ... Detta formar sedan varelsens medvetande. Nackdelen är om du gör något fel och avlider, vilket Skinner kallade för Trial-and- ... Nästa steg är att vi skapar en representation av handlingen i vårt medvetande. Dessa representationer bygger tillsammans med ...
Kungen som var vid medvetande sade: "Arrêtez-le mais ne lui faites pas mal!" (Arrestera honom men gör honom inte illa!), efter ...
De representerade ett högre socialt medvetande. Moderna klaner[redigera , redigera wikitext]. Cherokee Nation Historic ...
Rig (Sanskrit "medvetande och intellekt"), (Iriska "konung"). Se även[redigera , redigera wikitext]. *Ningizzida ...
Under tiden tvingas Vivacia, som nu är vid fullt medvetande, av den nya ägaren till uppgifter som nästan driver henne från ... Då vaknar fartygen till medvetande och liv. Ett sådant skepp ägs och seglas alltid av samma familj. Tre generationer av ...
Patienten var vid fullt medvetande till dödsögonblicket. Vid Läkarrättegången i Nürnberg efter andra världskriget försvarade ...
Renässansen, reformationen och upplysningstiden formade också slovenernas medvetande. Det finns således en lång tradition av ...
Medvetandets axiom är påståendet att man är medvetande. Kausalitetslagen gör gällande att saker handlar i enlighet med sin ... Tillvarons företräde gör gällande att verkligheten (universum, det som är) existerar oberoende av mänskligt medvetande. ...
Till romantikens förnyade religiösa medvetande hör också högkyrkligheten. Nythomismen som uppkommer under slutet av 1800-talet ... I och med upphöjelsen av enhet och medvetande, blev skapade idésystem idealet för filosofisk verksamhet. ...
ISBN 978-91-7331600-2 Mitt medvetande, memoarer. Stockholm: Atlantis. 2015. Libris 17882053. ISBN 978-91-7353817-6 ^ [a b] http ...
Det går ut på att alla försök att förklara medvetande som i praktiken bara flyttar medvetandeförmågan är felaktigt och ... Medvetandefilosofi sysslar med att bestämma vad medvetande är. Richard Gregory introducerade 1987 det så kallade "homunculus ...
Damasio, Antonio (2011). Du och din hjärna: Så skapar hjärnan ditt medvetande. Sundbyberg: Pagina Förlags AB/Optimal Förlag. ...
I allvarliga fall eventuellt även muskelryckningar, medvetande- och andningspåverkan. Det är mycket ovanligt med svårare ...
Men ett medvetande står över alla, det är drömmarens; för det finns inga hemligheter, ingen konsekvens, inga skrupler, ingen ...
Men ett medvetande står över alla, det är drömmarens; för det finns inga hemligheter, ingen konsekvens, inga skrupler, ingen ...
Är alltså medvetande utan självmedvetande över huvud taget möjligt? En vanlig uppfattning är att självmedvetandet är något som ... Det är också relevant att ifrågasätta skillnaden mellan självmedvetande och medvetande i allmänhet. Är det möjligt att vara ... Med självmedvetande menas vanligtvis förmågan att vara medveten om sitt eget medvetande. Alternativt, mindre krävande, ... Autokommunikation Medvetandefilosofi Identitet (beteendevetenskap) Medvetenhet Medvetande hos djur Denna psykologi-relaterade ...
Det innebär att han kan komma djupt in i dagbokskrivarens medvetande. Man får däremot inte syn på berättaren utifrån. Läsaren ...
AL Engleman hävdar i sin bok Expressions: A Philosophy of Mind att allting är medvetande och att endast medvetande därför ... Bioetik · Historia · Matematik · Medicin · Medvetande · Metafilosofi · Natur · Språk · Rätt · Pedagogik · Politik · Religion · ... individens medvetande; det objektiva medvetandet, samhällets och statens medvetande; och det absoluta medvetandet, en förening ... Den starka AI:ns mål är å andra sidan att utveckla en dator med ett medvetande som liknar människors.[61] Projektet med stark ...
Alvesson disputerade 1983 i Lund på doktorsavhandlingen Organisationsteori och teknokratiskt medvetande. Alvesson var en av ... Libris 10025100 ^ Alvesson, Mats (1983). Organisationsteori och teknokratiskt medvetande: en kritisk studie om rationalitet, ...
Symptom på överdos inkluderar takykardi, agitation, dysartri, sänkt medvetande och koma. Vid mycket höga doser kan livsfara ...
... medvetande'. Mono no aware har därför ofta översatts som "tingens ah-ighet". Medvetande om alla tings flyktiga natur förhöjer ...
Anarkismen står verkligen för frigörandet av människans medvetande från religionens grepp; frigörandet av människans kropp från ...