Medlineplus. 001130. eMedicine. med/3532 ped/2938 emerg/495. MeSH. svensk engelsk. ...
MedlinePlus. 001557. eMedicine. emerg/324 emerg/391 ped/1503. MeSH. svensk engelsk. ...
Medlineplus. 001385. eMedicine. ent/353 ent/354. MeSH. svensk engelsk. Laryngit är en inflammation i struphuvudet (larynx). ...
Medlineplus. 001479. eMedicine. derm/12 MeSH. svensk engelsk. .mw-parser-output table.ambox{margin:0 10%;border-collapse: ...
Medlineplus. 000844. eMedicine. med/128 MeSH. svensk engelsk. Anafylaxi eller en anafylaktisk reaktion är en allvarlig ...
MedlinePlus. 003278. Lordos, lordosis, är ett medicinskt begrepp som används för att beskriva en böjning av ryggraden som ger ...
MedlinePlus. 001023. MeSH. svensk engelsk. Närsynthet, myopi, är ett synfel i ögat som gör att man ser bra på nära håll men ...
Medlineplus. 000136. eMedicine. med/654 MeSH. svensk engelsk. Emfysem är ett tillstånd där en viss vävnad blir uppfylld av luft ...
Medlineplus. 001195. MeSH. svensk engelsk. Hypogonadism är en endokrin sjukdom där könskörtlarna har en bristfällig funktion, ...
Medlineplus. 000521. eMedicine. emerg/625 emerg/626. MeSH. svensk engelsk. Urinvägsinfektion (UVI) är en, oftast bakteriell, ...
Medlineplus. 001168. eMedicine. ped/1882 MeSH. svensk engelsk. För tidig pubertet eller pubertas praecox är en endokrin ...
MedlinePlus. 003044. eMedicine. article/994159 MeSH. svensk engelsk. Dövhet är det medicinska perspektivet på en förlust av ...
Medlineplus. 000998. eMedicine. ent/700 derm/486 ped/2672. MeSH. svensk engelsk. ...
MedlinePlus. 000853. eMedicine. Derm/38 Ped/2567. MeSH. svensk engelsk. Dermatit är en medicinsk term som syftar till varje ...
MedlinePlus. 001614. eMedicine. emerg/84 MeSH. svensk engelsk. Cat Scratch Fever är också titeln på ett album från 1977 av Ted ...
a b] "Becker muscular dystrophy" (på engelska). MedlinePlus. https://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/article/000706.htm. ^ [a ...
Medlineplus. 001427. MeSH. svensk engelsk. Stamning, talstörning som karaktäriseras av ofrivilliga upprepningar, förlängningar ...
MedlinePlus. 000382. eMedicine. ped/1252 MeSH. svensk engelsk. Klinefelters syndrom (XXY) beror på en könskromosomvariation, ...
MedlinePlus. 001523. eMedicine. med/3095 neuro/605. MeSH. svensk engelsk. Den skotska prisbelönta film- och TV-skådespelaren ...
"Heartburn , Pyrosis , MedlinePlus" (på en). https://medlineplus.gov/heartburn.html. Läst 13 maj 2017.. ...
MedlinePlus. 000885. eMedicine. emerg/641 MeSH. D014860 svensk D014860 engelsk. En vårta (verruca) är en vanligtvis liten, ...
MedlinePlus. 000380. eMedicine. radio/574 MeSH. svensk engelsk. Prostatacancer innebär en cancerutveckling i prostatan, en ...
MedlinePlus. 003193. MeSH. svensk engelsk. Kramper är ofrivilliga och plötsliga muskelkontraktioner, som ofta är smärtsamma. ...
Medlineplus. 001029. MeSH. svensk engelsk. Retinitis pigmentosa eller RP är ett samlingsnamn på ett hundratal ärftliga ...
Medlineplus. 001365. eMedicine. med/2432 emerg/645. MeSH. svensk engelsk. Gula febern är en akut virussjukdom.[1] I de flesta ...
Medlineplus. 003158. MeSH. svensk engelsk. En flytning är en utsöndring från kvinnors underliv. Flytningar är normala hos ...
MedlinePlus. 000344. eMedicine. ped/2014 MeSH. D012279 svensk D012279 engelsk. Rakit (rakitis), eller engelska sjukan, är en ...
MedlinePlus. 000615. eMedicine. emerg/574 MeSH. svensk engelsk. Stelkramp eller tetanus är en i värsta fall dödlig ...
Medlineplus. 002365. MeSH. svensk engelsk. Fistel syftar på en icke-normal förbindelse mellan två organ i människokroppen. ...
Medlineplus. 001001. Grå starr, katarakt, är en grumling av den normalt helt genomskinliga ögonlinsen orsakat av att linsens ...