... , av webbplatsen skrivet MedlinePlus, är en webbplats innehållande hälsoinformation från United States National ... "MedlinePlus". Stockholms läns landsting. http://biblioteken.sll.se/medlineplus. Läst 3 november 2016. Denna artikel om ...
"Androgen insensitivity syndrome". MedlinePlus. https://medlineplus.gov/ency/article/001180.htm. Läst 3 november 2016. ^ ...
a b] "Becker muscular dystrophy" (på engelska). MedlinePlus. https://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/article/000706.htm. ^ [a ...
MedlinePlus. https://medlineplus.gov/ency/article/007326.htm. Läst 18 oktober 2018. "Dextrocardia". Svensk MeSH. Karolinska ...
MedlinePlus. https://medlineplus.gov/ency/article/003638.htm. Läst 8 maj 2022. ^ [a b] "Erythrocyte Sedimentation Rate - ESR". ...
"Diphenoxylate" (på engelska). MedlinePlus. 15 april 2018. https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a601045.html. Läst 10 maj 2018 ...
MedlinePlus. U.S. National Library of Medicine. 2 juli 2020. https://medlineplus.gov/ency/article/001149.htm. Läst 3 augusti ...
"Bone Infections". MedlinePlus. US National Library of Medicine. Hämtad 16 augusti 2015. ^ "Osteomyelitis (Refractory)". ...
"Hypomagnesemia" (på engelska). MedlinePlus. U.S. National Library of Medicine. 22 mars 2013. http://www.nlm.nih.gov/medlineplus ... www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/article/002423.htm ^ Priyali Pathak and Umesh Kapil, Role of trace elements zinc, copper and ...
https://www.nlm.nih.gov/medlineplus/magazine/issues/spring11/articles/spring11pg5-6.html. ^ [a b] "Chronic Pain Syndrome" (på ... a b c] "Chronic Pain: Symptoms, Diagnosis, & Treatment" (på engelska). MedlinePlus. National Library of Medicine. ...
a b] "Placental insufficiency: MedlinePlus Medical Encyclopedia". medlineplus.gov. Läst 11 juni 2017. (Sjukdomar och ...
"MedlinePlus: Phenylketonuria". NIH: National Library of Medicine. http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/phenylketonuria.html. Läst ...
Läst 15 februari 2021 ^ [a b c] "Menstruation". MedLine Plus. U.S. National Library of Medicine. http://www.nlm.nih.gov/ ... medlineplus/menstruation.html. Läst 22 augusti 2013. ^ "menarche". Dictionary. Merriam Webster. http://www.merriam-webster.com/ ...
"Medline Plus". Medline Plus. https://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/article/003090.htm. ^ Kupferschmidt, Kai (21 januari 2014 ...
engelska) ^ "Child Sexual Abuse". medlineplus.gov. Läst 16 november 2021. (engelska) ^ Dinwiddie, S. et al (2000): "Early ...
"Alpha-1 antitrypsin deficiency" (på engelska). MedlinePlus Genetics. 15 september 2021. https://medlineplus.gov/genetics/ ...
"Vasectomy , Vasectomy Reversal , MedlinePlus" (på engelska). https://medlineplus.gov/vasectomy.html. Läst 24 september 2017 ...
Magkatarr Dyspepsi Refluxesofagit ^ [a b] "Heartburn , Pyrosis , MedlinePlus" (på engelska). https://medlineplus.gov/heartburn. ...
... medlineplus.gov/sciatica.html. Läst 15 oktober 2017. ^ [a b] "Effectiveness of manual therapies: the UK evidence report." (på ...
"Norovirus , Norovirus Infections , MedlinePlus" (på engelska). https://medlineplus.gov/norovirusinfections.html. Läst 19 ...
"Sciatica , MedlinePlus" (på engelska). https://medlineplus.gov/sciatica.html. Läst 15 oktober 2017. ^ [a b] "Effectiveness of ...
a b] "Pellagra" (på engelska). MedlinePlus Medical Encyclopedia. https://medlineplus.gov/ency/article/000342.htm. Läst 22 juni ...
Medline Plus - NIH. ^ [a b] Ghodse, Hamid (2010) (på engelsak). Ghodse's Drugs and Addictive Behaviour: A Guide to Treatment. ...
"Low back pain - acute" (på engelska). MedlinePlus Medical Encyclopedia. http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/article/007425. ...
"Leprosy: MedlinePlus Medical Encyclopedia". www.nlm.nih.gov. https://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/article/001347.htm. Läst ...
"Xanthoma: MedlinePlus Medical Encyclopedia". www.nlm.nih.gov. https://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/article/001447.htm. Läst ...
"What is noncoding DNA?: MedlinePlus Genetics" (på engelska). medlineplus.gov. https://medlineplus.gov/genetics/understanding/ ...
Metabolt syndrom ^ "Weight Control: MedlinePlus" (på engelska). https://medlineplus.gov/weightcontrol.html. Läst 29 oktober ...
"Cervical dysplasia: MedlinePlus Medical Encyclopedia". www.nlm.nih.gov. https://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/article/001491 ...
Giardia lamblia ^ [a b] "Giardia Infections: MedlinePlus" (på engelska). https://medlineplus.gov/giardiainfections.html. Läst ...