1949 - Medicinska Föreningen i Göteborg, kårförening för medicinstuderande grundas i Göteborg. 1950 - Västtyskland beslutar att ...
Addison var en duktig föreläsare och därför kom det många medicinstuderande till hans föreläsningar. Thomas var den första som ... På den tiden, när medicinstuderande betalade egna avgifter för vissa kurser och föreläsningar, sökte de oftast efter de ...
Från början var Abby medicinstuderande. På grund av ekonomiska problem och stress tvingades hon att lämna läkarstudierna och ...
Serien handlar om medicinstuderande fotbollsspelaren Kevin Mouse. Även kallad "Bullen" på grund av sitt korpulenta yttre. " ...
Dessutom borde medicinstuderande kunnat ha gjort mer precisa snitt. Adressen på paketet är felaktig och dåligt stavad. Detta ... Han resonerar som så att medicinstuderande inte skulle ha använt salt för att bevara människoöron, med den tillgång till olika ... Miss Cushing hade nyligen tvingats vräka tre medicinstuderande. Paketet sändes från Belfast varifrån en av de studerande kom. ...
Några av de närvarande var zoologer och medicinstuderande. Herman Nilsson-Ehle valdes till sällskapets ordförande, medan Robert ...
... (SLMK) är en förening som har omkring 3 000 svenska läkare och medicinstuderande som medlemmar. ...
I Pasco föddes den största civile hjälten i Peru, medicinstuderande Daniel Alcides Carrión, martyr och också kallad den ...
1874 grundade hon med inkomster från sina romaner en stipendiefond för kvinnliga medicinstuderande vid universitetet, och hon ...
Under utbildningen träffade hon en medicinstuderande, Connor White, som hon gifte sig med. Han fick dock tjänstgöring utomlands ...
På Hötorget i Stockholm demonstrerade två medicinstuderande, Sköld Peter Matthis och Åsa Hallström. De tillhörde en liten grupp ...
Vid tiden för Fröken Sverige-uttagningen var hon medicinstuderande vid Umeå universitet och är idag läkare. ^ Nya Fröken ...
... var medicinstuderande vid Lunds universitet 1954-1955 innan han sökte och kom in vid Dramatens elevskola 1955. Från ...
... är en medicinstuderande ung kvinna som blir mördad av sin psykiska patient, Paul Sobricki, på Alla hjärtans dag. ...
Elsa Judith Hellsing (1908-1937). Då modern dog när Elgenmark var endast ett år, lämnade den medicinstuderande fadern sonen att ...
Parallellt med dessa händelser får man också följa några medicinstuderande på sjukhuset och deras lärare, den egensinnige ...
Vid Karolinska institutet var Larsson en av de medicinstuderande som 1939 röstade för i fråga om att ge arbetstillstånd till ...
... patologi 1899 till 1901 och 1927 den nybyggda Sir William Dunn School of Pathology samt nya lärosalar för medicinstuderande som ...
I Sverige verkar föreningarna Läkarföreningen för Integrativ Medicin (öppen för läkare och medicinstuderande) och Föreningen ...
Susan Lewis, Noah Wyle som medicinstuderande John Carter, Julianna Margulies som chefsjuksköterska Carol Hathaway samt Eriq La ...
... universitetslektor och studierektor för medicinstuderande vid Södersjukhuset i Stockholm samt bodde i Bromma. Han funderade på ...
Som medicinstuderande hade Pappenheim nära inblickar i Freuds psykoanalytiska verk och en av hennes släktingar, Bertha ...
... en ung medicinstuderande som just hemkommit från England. ^ The Modern Middle East and North Africa by Aroian and Mitchell ...
... en naturvetare och före detta medicinstuderande vid University of Edinburgh. Även om den hamnade i skuggan av den samtida mer ...
... båda då medicinstuderande vid Karolinska institutet) parodierar samtida modernistisk lyrik, särskilt de svenska 40-talisterna. ...
Den gav Söderberg epitetet "ungdomens förförare". Den handlar om medicinstuderande Tomas Weber, som flyter omkring i tillvaron ...
... soldat och medicinstuderande) Hans Scholl (soldat och medicinstuderande) Sophie Scholl (biologi- och filosofistuderande, syster ... Willi Graf (soldat och medicinstuderande) Kurt Huber (professor i musikvetenskap och psykologi) Christoph Probst (soldat) ...