Överkäke (Maxilla). *Okben (Os zygomaticum). *Silben (Os ethmoidale). *Gomben (Os palatinum) och ...
maxilla) 2. (1) Näsben os nasale 2 Tårben os lacrimale 2 Gomben os palatinum 2 ...
Käkfragment (Maxilla) av Daspletosaurus. Jämförelse mellan överarmsbenen (Humerus) från Daspletosaurus-fossilet "Pete 3" och ...
Medialt artikulerar överkäken (maxilla) mot en skrovlig, triangulär yta. På den laterala sidan finns en slät, konkav yta vars ... Okbenet ledar mot överkäken (maxilla), tinningbenet (os temporale), kilbenet (os sphenoidale) och pannbenet (os frontale). ...
Näbben består av en överkäke (maxilla) och en underkäke (mandibula). Käken är av ben och är oftast ihålig och porös för att ...
... n (latin: maxilla) består, i människans kropp, av två överkäksben (os maxillaris). I överkäken finns den övre tandraden ...
Alla näbbar består av två käkar, en överkäke/övernäbb (maxilla) och en underkäke/undernäbb (mandibel). Den övre, och ibland den ...
... and a Proposed Terminology of the Maxilla Anatomy in Nonavian Theropods". PLOS ONE 9 (3): sid. e88905. doi:10.1371/journal.pone ...
Maxilla), skalltak, kvadratben och bakre delen av kraniet. Därtill har man också hittat 6 svanskotor. Baserat på detta har den ...
Den övre delen av käken hade 30 tänder, med runt fyra tänder på varje premaxilla, och 11 på varje maxilla och den undre käken ...
... (Os intermaxillare, av inter=mellan, och maxilla=kind) eller (Os incisivum , på grund av att det bär ...
... lasiogynus Chisocheton longistipitatus Chisocheton macranthus Chisocheton macrophyllus Chisocheton maxilla-pisticis ...