Matematik och systemteori[redigera , redigera wikitext]. För digital systemteori betyder ordet digital diskontinuerlig, ...
Hämtad från "https://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Struktur_(matematik)&oldid=43839252" ...
Denna matematik-relaterade artikel saknar väsentlig information. Du kan hjälpa till genom att tillföra sådan. ... Matematik och datavetenskap[redigera , redigera wikitext]. Infix används jämte prefix och postfix för att beskriva operatorers ...
Matematik[redigera , redigera wikitext]. Termer uppkallade efter Joseph-Louis Lagrange (se ovan) är bland annat ...
Matematik, tidsaxlar, hieroglyfer med mera[redigera , redigera wikitext]. Huvudsida: Wikipedia:Specialtecken. *I Wikipedia: ...
Kazanska akademin för fysik och matematik/Kazans universitet[redigera , redigera wikitext]. *Sophus Lie, 1897 ... Lobatjevskijpriset instiftades 1896 av Kazanska akademin för fysik och matematik, till den ryske matematikern Nikolaj ...
1631 fick han sin första kontakt med matematik och han tyckte om ämnet, men studiet av matematik var inte särskilt akademiskt ... 1649 tilldelades Wallis Savilian Chair of Geometry vid Oxfords universitet och han arbetade med matematik nästan kontinuerligt ... Wallis kunde nu börja fokusera mer på matematik och började snart publicera egna matematiska avhandlingar. ... vid den tiden, det var framförallt köpmän, sjömän och lantmätare som lärde sig matematik. 1632 skickades han till Emmanuel ...
Matematik[redigera , redigera wikitext]. Iteration i matematik kan innebära att en funktion används flera gånger, där ... En annan användning av iteration i matematik är iterativa metoder som ger ungefärliga numeriska lösningar på vissa matematiska ...
Matematik med tillämpningar[redigera , redigera wikitext]. Fördjupning: Babyloniska talsystemet. Jordbrukets krav födde ...
Matematik[redigera , redigera wikitext]. *Gradtecken (symbol) - symbol för vinklar.. *Grad (vinkelenhet) - vinkelenhet. ...
Om matematik[redigera , redigera wikitext]. Papyrusens matematiska del består av 6 mycket fragmenterade delar och beskriver ... Kahun-papyrusen beskriver en rad gynekologiska och veterinärmedicinska åkommor men innehåller även texter om matematik. Texten ... några ark innehåller också skrifter om matematik.[1][2] Papyrusrullen är från cirka 1800-talet f.Kr. och förvaras idag på ...
Hämtad från "https://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Ellips_(matematik)&oldid=30303141" ...
Hämtad från "https://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Modul_(matematik)&oldid=47882505" ...
Hämtad från "https://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Serie_(matematik)&oldid=47811636" ...
Konvergens är inom matematik en egenskap hos vissa följder, det vill säga sekvenser av objekt x. i. {\displaystyle x_{i}}. . ... Hämtad från "https://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Konvergens_(matematik)&oldid=46401125" ...
Hämtad från "https://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Ring_(matematik)&oldid=39938465" ...
Naturens matematik[redigera , redigera wikitext]. Figur 1. Detta är datorgrafik föreställande en ormbunke, renderat med en ... Naturliga fenomens matematik blir, när de begränsas till en enstaka disciplin, så intrikat och komplicerad att värld efter ...
Matematik[redigera , redigera wikitext]. Även inom matematikens historia intar Leibniz en av de allra främsta platserna. Först ... Bland annat studerade han filosofi för Jakob Thomasius och matematik i Jena för Erhard Weigel.[23] ... Han arbetade med etymologi och arkeologi, med matematik, kemi och fysik, med geologi och praktisk mekanik. Också inom ...
Babylonsk matematik[redigera , redigera wikitext]. Med babylonisk matematik avses den matematiska tradition som utvecklades av ... Om matematik ses som det medvetna användandet av abstrakta strukturer, inleds dess historia sannolikt med uppkomsten av antal ... Västerländsk matematik blev normbildande kring 1500-talet. Den hade ärvt positionssystem och algebra österifrån. Under 1600- ... Det går inte att säga när "matematiken uppstod". Några av de äldsta texterna om matematik som hittats är dock "Moskva-papyrusen ...
Matematik[redigera , redigera wikitext]. Okänt datum[redigera , redigera wikitext]. *Andrew Motte publicerar The Mathematical ...
Hämtad från "https://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Proportionalitet_(matematik)&oldid=42323178" ...
Hämtad från "https://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Fas_(matematik)&oldid=47384017#Fasförskjutningar" ...
Matematik[redigera , redigera wikitext]. Babyloniska matematiker vidareutvecklade sumerernas matematik kring ett talsystem med ... När magerna tog astronomi och matematik till sin hjälp för att registrera och systematisera kunskapen om världsalltets ...
Matematik[redigera , redigera wikitext]. Se huvudartikel Matematikens historia. Datalogi[redigera , redigera wikitext]. ... Stora framgångar i Antikens Egypten gjordes i bland annat astronomi, matematik och medicin.[12] Deras geometri var en följd av ... Galileo Galilei utvecklar en metodik som är mycket starkare än Bacons och där experiment och matematik är en tydligare del än ... Mycket av framgången för vetenskapen under 1600-talet kan tillskrivas att matematik och empiri kombineras med en vilja att söka ...
Matematik, Fysik och Kemi[redigera , redigera wikitext]. Rho (ϱ,. ϱ. {\displaystyle \varrho \,}. ) används även som beteckning ... i matematik, fysik och kemi där rho (ρ) kan beteckna densitet, resistivitet eller korrelation. Symbolen är i stort likadan som ...
Denna matematik-relaterade artikel saknar väsentlig information. Du kan hjälpa till genom att tillföra sådan. ... Hämtad från "https://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Rum_(matematik)&oldid=24014624" ...
Hämtad från "https://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Gradient_(matematik)&oldid=48612688" ...
Astrofysikens matematik för superkompakta objekt[redigera , redigera wikitext]. Schwarzschildlösningen[redigera , redigera ...
Matematik[redigera , redigera wikitext]. Begreppet dimension används flitigt inom många områden av matematiken och i många ...
Matematik[redigera , redigera wikitext]. *Inom matematiken och fysiken används ofta en cirkumflex för att beteckna en ...