... dermatophagoides Svampantigener Maskantigener Heterofila antigener Tumörantigener Cellkärneantigener Växtantigener Protozoiska ...