Antibiotika som tetracykliner, aminoglykosider, linkosamider (klindamycin), kloramfenikol, makrolider och linezolid hämmar på ...
... (i plural, makrolider) är en typ av antibiotika som verkar genom att binda till bakteriernas ribosomer och därmed ... Makrolider är effektiva mot flera olika bakterietyper, däribland grampositiva bakterier, såsom streptokocker och stafylokocker ... "makrolider - Uppslagsverk - NE". http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/makrolider. Läst 24 juni 2016. Denna ...
ciprofloxacin) eller makrolider (ex erytromycin). Beta-laktam antibiotika (ex. penicillin), är inte verksamma mot ...
Behandlingen är med antibiotika, i första hand makrolider. Q-feber är en anmälningspliktig sjukdom enligt Smittskyddslagen. ...
Legionella behandlas med antibiotika, närmare bestämt kinoloner eller makrolider. Diagnosen ställs på symptomen i kombination ...
Svårare fall av sjukdomen kan behandlas med antibiotika såsom tetracyklin eller makrolider. I fall när inte antibiotika verkar ...
Idag sker behandling av gonorré framför allt med antibiotika, mer specifikt makrolider eller kinoloner. Numera finns bara en ...
Antibiotika används för behandling och i dagsläget (2011) används först och främst makrolider och kinoloner. De varierande ...
De har framför allt utnyttjats som antibiotika (mer specifikt makrolider), men ämnen i gruppen har även andra farmaceutiska ...
Antibiotikaresistens har utvecklats mot ett antal medel inklusive makrolider, klindamycin och rifampin. Ceftriaxon, ett tredje ...
In vitro är B. pertussis känslig för ett brett spektrum antibiotika som penicilliner, makrolider (erytromycin m. fl.), ...
I Nordamerika, där de "otypiska" formerna av samhällsförvärvad pneumoni är vanligare, har makrolider (till exempel azitromycin ...