... är en primat i släktet makaker som förekommer endemisk på Mentawaiöarna väster om Sumatra. Tidigare räknades ... Storleken borde motsvara andra makaker. Individerna bildar små till medelstora flockar med 5 till 25 medlemmar som består av en ...
... är en primat i släktet makaker som förekommer endemisk på Sulawesis norra halvö. Den listades tidigare som ... I storleken motsvarar arten andra makaker. Macaca hecki har en mörkbrun till svartbrun päls med några kastanjebruna eller ...
Makaker har hittills, tillsammans med alla andra mindre primater, inte ansetts ha något egentligt medvetande om sig själva. De ... Svansens längd är med 19 till 30 centimeter genomsnittlig i släktet makaker. Kroppslängden (huvud och bål) ligger vid 47 till ... Rhesusapan eller rhesusmakak (Macaca mulatta) är en art i släktet makaker, som tillhör familjen markattartade apor. Arten har ... Angående gruppens sociala beteende liknar de andra makaker. Rhesusapor lever i stora grupper med upp till hundra individer ( ...
... , snömakak eller snöapa (Macaca fuscata) är en primat inom släktet makaker. Den har den nordligaste utbredningen ... De bildar tillsammans en artgrupp inom släktet makaker. Enligt två olika studier av arternas mitokondriella DNA skilde sig ...
Hybrider med andra makaker som lever på Sulawesi förekommer. Tonkinmakaken anses av öns bönder vara ett skadedjur och dödas ... I motsats till andra makaker som förekommer på Sulawesi har arten kraftigare extremiteter och kortare svans. Pälsens färg är ...
Liksom flera andra makaker bildar de flockar av några vuxna hannar och honor samt deras ungar. I äldre verk nämns upp till 45 ... Den vanliga livslängden är inte känd men det antas att den motsvarar andra makaker, alltså cirka 30 år i fångenskap och något ... Formosamakak (Macaca cyclopis) är en primat i släktet makaker. Pälsens grundfärg är mörkbrun till grå, buken är ljusare ibland ...
... ingår i släktet makaker och familjen markattartade apor. IUCN kategoriserar arten globalt som sårbar. Inga ...
... n eller magoten, Macaca sylvanus, hör till släktet makaker i ordningen primater. Apan är tämligen kraftigt byggd med ...
Resultatet av studien presenteras i följande kladogram: Papionini │ ├──Makaker (Macaca) └──N. N. , ├──N. N. │ ├──Mandriller ( ...
... är en primat i släktet makaker som förekommer på norra Sulawesi. En uppmätt hanne var med en kroppslängd ( ...
Ekorrar, makaker och många fågelarter varnar när de ser svartörnar sväva över skogen. Indiska jätteekorren utgör ett bytesdjur ...
Förutom orangutanger lever flera andra primater i nationalparken som langurer, gibboner och makaker. Skogarna erbjuder frukter ...
Effekten har konstaterats hos makaker och tros finnas hos de flesta av aporna. Forskning har visat att effekten uppstår för att ...
... (Macaca radiata) är en primat i släktet makaker som förekommer i Indien. Nament syftar på den hattliknande hårtofsen på ... I motsats till andra makaker förstoras inte individernas stjärt kring könsdelarna när de blir parningsbered. Dräktigheten varar ...
... är en primat i släktet makaker som förekommer i nordöstra Indien. Arten beskrevs så sent som 2004. Artepitet ...
I motsats till andra makaker undviker de människans närhet och de uppsöker inte heller odlade områden. Liksom andra makaker ... Lejonsvansmakak (Macaca silenus) är en primat i släktet makaker som förekommer i sydvästra Indien. Synonymen Ouandérou (vanderu ...
... (Macaca nemestrina) är en sydostasiatisk art i familjen markattartade apor som tillhör släktet makaker. Längden ( ...
I familjen ingår de flesta arter som lever i Gamla världen, däribland markattor, makaker och babianer. arter i överfamiljen ...
... är en art i släktet makaker som i sin tur tillhör familjen markattartade apor. Den är nära släkt med arten ...
Macaque (makak) - Makaker är små apor som bor i djungeln, men vissa hålls även som husdjur. Manta Ray (manta) - Mantor finnes i ...
Makaker. Macaca. Art. Ceylonmakak. M. sinica. Vetenskapligt namn. § Macaca sinica. Auktor. Linnaeus, 1771. ...
... en eller långsvansad makak (Macaca fascicularis) är en primärt trädlevande art i släktet makaker som framför allt ...
... (Macaca maura) är en art i släktet makaker som i sin tur tillhör familjen markattartade apor (Cercopithecidae). Pälsen ...
Arten har jämförd med nära besläktade makaker en mer enhetlig utformat päls på ryggen och en tätare päls på undersidan. Den ... Macaca leucogenys, på svenska kallad vitkindad makak är en primat i släktet makaker som förekommer i sydvästra Tibet. ...
Ystad djurpark är en av de senast anlagda djurparkerna i Sverige med afrikanska växtätare, lemurer, känguru och makaker. Ölands ...
Från juni 2005 rapporteras om kanadensiska djurförsök på makaker där ett vaccin gjorde aporna motståndskraftiga mot ...
Större delen av dess övre område är ett naturreservat, där omkring 250 makaker, de enda vilda aporna i Europa, håller till. ...
Forskare vid Paignton Zoo och Plymouths universitet rapporteras ha lämnat ett tangentbord i en bur med sex makaker under en ...
De forskade på makaker och hade placerat elektroder i undre delen av pannloben i deras hjärnor för att studera neuroner som är ... Trots att spegelneuroner återfinns hos makaker imiterar makakerna inte varandras beteende, så det framstår som osannolikt att ...
I stadens närhet finns fiskebyar och Takasakiberget (高崎山 Takasaki-san), där man kan träffa på makaker, en apa som man ...