magnet links). Största skillnaden mellan torrent-filer och magnetlänkar är att i de senare fallet identifierar och länkar ...
"Magnet Magazine. http://www.sweetadeline.net/down.html. Läst 18 februari 2008.. ...
... en är den mest använda[1] typen av sällsynt-jordartsmetall-magnet. Det är en magnet konstruerad av en legering av ... "Can A Magnet Destroy A PC?". forbes.com, 2012-11-28. Källförteckning[redigera , redigera wikitext]. *http://china-magnet.net/ ... "What are neodymium magnets?". wiseGEEK website. Conjecture Corp. 2011. http://www.wisegeek.org/what-are-neodymium-magnets.htm. ... vilken var den första typen av sällsynt-jordartsmetall-magnet att finnas tillgänglig kommersiellt. I praktiken är de magnetiska ...
Magnet Elektromagnetism Paleomagnetism ^ Ellära/Sven Spiegelberg. ...
Ban och pen ligger i rät linje, så att man kan komma åt tätt intill lister o d. Den kan vara försedd med magnet. Kallas ibland ... Magnet används av tapetserare för att hålla och fästa nubb, inte för att driva in den. ...
"Freak Magnet - Freak Magnets fem frågor: ELDORADIO". www.freakmagnet.se. http://www.freakmagnet.se/freak-magnet-fem-fragor- ...
"Freak Magnet". "Something's Wrong" släpptes samma år och var ett album med coverlåtar, alternativa versioner av tidigare låtar ...
Simon MD, Geim AK (2000): Diamagnetic levitation: Flying frogs and floating magnets. Journal of Applied Physics 87, S. 6200- ...
En elektromagnet är en magnet vars magnetiska fält alstras av en elektrisk ström. En enkel elektromagnet kan tillverkas genom ... Om likström leds genom metalltråden kommer kärnans ändar att bete sig som en magnets nord- och sydpoler till dess strömmen ...
Vid varje magnet kröks alltså elektronstrålens bana och strålning produceras. Numera används nästan alltid istället för ...
En magnet omger sig med ett magnetfält som är kontinuerligt. Starkt nära magneten som sedan successivt avtar ju längre från ...
engelska) ^ "Can Magnets Damage or Wipe a Laptop's Hard-Drive?". howtogeek.com. Läst 17 mars 2016. (engelska) Permanent Magnet ...
En metalltråd som ledde in i kvicksilver med en magnet inuti skulle rotera runt magneten om den laddats med elektricitet av ett ... Han upptäckte att om han rörde en magnet runt en snurrad metalltråd uppstod en elektrisk ström i tråden. Strömmen flödade också ... om tråden rörde sig över en stationär magnet. Hans demonstrationer fastslog att ett ändrande magnetiskt fält skapar ett ...
En magnet kunde göra en nål magnetisk, där udden som hade varit i kontakt med magnetens sydpol vred sig mot norr när den ... Verket beskriver också vad som händer när man delar en magnet AD med nordpol vid A och sydpol vid D i två delar AB och CD. Man ... Med två märkta magneter kunde man se att olika poler attraherade varandra, och att man genom att närma en flytande magnet med ... Efter brevets inledning ges specifikationer för en bra magnet: stenens färg ska vara blågrå och inte rött (färgerna av magnetit ...
Sturgeons magnet med 16 lindningar av bar koppartråd på en lackerad järnstång ...
En likströmsgenerator består, liksom en likströmsmotor, av en magnet och en spole. Generatorns funktion är omvändningen av den ...
"Hardware-efficient variational quantum eigensolver for small molecules and quantum magnets" (på engelska). Nature 549 (7671): ...
Hon har med sig en väldig magnet som får de sjuka att skälva. Då de förgiftade omsider vaknar upp ur medvetslösheten och ber om ...
ved brug af en magnet til at fjerne jernet fra svovlet. Hvis jern og svovl derimod opvarmes i et bestemt forhold (56 gram (1 ...
På en magnet vil der altid være områder, hvor den magnetiske tiltrækning er størst. Disse områder kaldes for poler. En magnet ...
Om tändspolen får sin energi från en roterande permanentmagnet kallas den ofta bara magnet. Om den får energi från ett batteri ... När en magnet passerar tändspolen så induceras en spänning i primärlindningen som bygger upp magnetfältet i kärnan. ...
Diamagnetically stabilized magnet levitation ^ linear Electric Machines- A Personal View Eric R. Laithwaite, FELLOW, IEEE, ... Alla material i vilka den diamagnetiska komponenten dominerar kommer att repelleras av en magnet. Earnshaws teorem gäller inte ...
Den skulle även leta efter möjliga isfickor vid polerna samt mäta magnet- och gravitationsfält. Uppdraget tog slut den 31 juli ...
Området har länge varit en magnet för sportfiskare, och har en lång historia av sportfiskeindustri. Flera av orterna runt viken ...
Det räcker med att lyfta något med en magnet så har man lyckats övervinna gravitationen. ...
https://web.archive.org/web/20041112201119/http://mirror.undp.org/magnet/Docs/hr/HURISTNO.htm. Läst 9 februari 2014. . Läst ...
Dels att ett magnetiskt material som rör sig i ett magnetisk fält (kraften från en magnet) kommer att göra så att fältet ... När strängarna slås an kommer fältet från denna magnet att variera, och denna variation fångas upp av en spole, en koppartråd ... En pickup består av någon form av magnet vars fält sträcker sig över gitarrens strängar. ...
Sinatra var en magnet för tonårstjejer, vilket visade att det fanns en ny publikgrupp för populärmusik. Några år senare ...
Vridmomentet τ på en liten magnet är proportionellt både mot den magnetstyrkan och det magnetiska momentet m: τ. =. m. ×. B. = ... För att inse att detta måste vara sant kan man föreställa sig att placera en kompass inuti en magnet. Om kompassen är nära en B ... Magnetiska fältlinjer lämnar en magnet nära dess nordpol och tränger in nära dess sydpol, men inne i magneten fortsätter B- ... Magnetiseringen av en likformig magnet, är därför en konstant för materialet som är lika med dess magnetiska moment, m, ...