Gauss lag för magnetism ∇. ⋅. B. =. 0. {\displaystyle \nabla \cdot \mathbf {B} =0}. ∬. ∂. V. ⊂. ⊃. B. ⋅. d. A. =. 0. {\ ... Elektricitet och magnetism[redigera , redigera wikitext]. Elektromagnetiska kraften[redigera , redigera wikitext]. Den ... Daniel C. Mattis: The Theory of Magnetism, 1965.. *Narinder Kumar: Comprehensive Physics XII, Laxmi Publications, 2008, ISBN 9- ... Charles-Augustin de Coulomb är mest känd för en uppsats om elektricitet och magnetism som publicerades år 1785. I Premier ...
där μ0 är den magnetiska konstanten. Det är dock vanligt att se magnetisering uttryckt i enheten tesla, samma enhet som för B-fältet. Det är en annan konvention för storheten, som enligt internationell nomenklatur kallas intensitet av magnetisering med beteckning I och definition I=μ0M: ...
Magnetism. Diamagnetisk. Magnetisk susceptibilitet. −6,7 × 10−9[4]. Brytningsindex. 1,000298. ...
Magnetism. Diamagnetisk. Magnetisk susceptibilitet. −2,3 × 10−5[7]. Youngs modul. 287 GPa. ...
... jonen kan bilda många salter. Bariumsulfat är praktiskt taget olösligt och används som kontrastmedel vid röntgenundersökningar. Bariumnitrat (Ba(NO3)2) är lättlösligt och används huvudsakligen i fyrverkerisatser för att ge grön lågfärg. I tomtebloss är oxidationsmedlet bariumnitrat. Nitratet är giftigt för människor varför tomtebloss är försedda med en varningstext. Bariumjonen är giftig. Alla lösliga bariumsalter är giftiga. Giftverkan märks redan av små mängder. Bariumnitrat har använts i sorkgift. Bariumförgiftning påminner om arsenikförgiftning. Symtom är brännande känsla i munnen och magen, illamående, ökad saliv, hopdragningar i magsäcken, förlamningar i extremiteter och urinblåsa. De olösliga bariumsalterna såsom bariumsulfat är ofarliga. Natriumsulfat kan användas som motgift mot bariumsaltförgiftning då sulfatet bildar fällning med bariumjonerna. Bariumsulfat som mineral kallas baryt eller tungspat. ...
Den tetragonala Nd2Fe14B-kristallstrukturen har ovanligt hög enaxlig magnetisk anisotropi. Detta ger ämnet potentialen att ha hög koercivitet (det vill säga motstånd mot att bli avmagnetiserad). Ämnet har också en hög nivå av den magnetiska mättnaden (Js ~1,6 T och typiskt 1,3 Tesla. Eftersom den maximala energidensiteten är proportionell mot Js2 har denna magnetiska fas möjlighet att lagra stora mängder magnetisk energi (BHmax ~ 512 kJ/m3 eller 64 MG·Oe) - betydligt mer än samarium-kobolt-magneter, vilken var den första typen av sällsynt-jordartsmetall-magnet att finnas tillgänglig kommersiellt. I praktiken är de magnetiska egenskaperna hos neodymmagneter beroende på legeringen, mikrostruktur och tillverkningsteknik. ...
... är en typ av magnetism som uppvisas av vissa material. Det kännetecknas av att det finns (minst) två ...
Magnetism. Ferromagnetisk. Youngs modul. 209 GPa. Skjuvmodul. 75 GPa. Kompressionsmodul. 180 GPa. ...
Magnetism. Paramagnetisk. Magnetisk susceptibilitet. 1,2 × 10−5[9]. Youngs modul. 45 GPa. ...
Magnetism. Paramagnetisk. Magnetisk susceptibilitet. α: 9 × 10−4. β: 8,2 × 10−4[5]. ...
Magnetism. *Magnetfält. *. *. Wikimedia Commons har media som rör Magnet.. Bilder & media. Referenser[redigera , redigera ...
Magnetism. paramagnetisk. Magnetisk susceptibilitet. 1,9 × 10−5[10]. Youngs modul. 20 GPa. ...
Stern, David P. (25 november 2001). "Planetary Magnetism". NASA. http://astrogeology.usgs.gov/HotTopics/index.php?/archives/147 ...
"Everyone's Magnetism. Physics Today. September 1998. pp. 36-39. Läst 2013-13-13. För experimentet med Berry, se Berry, M. V.; ...
Termen magnetism syftar på en beskrivning av hur material reagerar på mikroskopisk nivå på ett yttre magnetiskt fält och termen ... Nayfeh, Munir H.; Brussel, Morton K. (1985). Electricity and Magnetism. John Wiley & Sons. ISBN 0-471-87681-X. ... Detta kallas gilbertmodellen för magnetism, efter William Gilbert. I denna modell produceras ett magnetiskt H-fält av ... Den magnetiska polmodellen tar inte hänsyn till magnetism som produceras av elektriska strömmar och ger endast rätt magnetfält ...
Elektrisk spänning Elektrisk ström ^ [a b] Svenska Elektriska Kommissionen (1988). "Elektricitet och magnetism (1971)". SI ...
Jiles, David (1998). Introduction to Magnetism and Magnetic Materials. CRC Press. sid. 354. ISBN 0412798603. http://books. ...
Connerney, J. E. P. (2005). "Tectonic implications of Mars crustal magnetism". Proceedings of the National Academy of Sciences ...
a b c] Jiles, David (1998). Introduction to Magnetism and Magnetic Materials. CRC Press. sid. 354. ISBN 0412798603. http:// ...
Magnetism De flesta mineral är icke-magnetiska. Hematit är svagt magnetiskt och magnetit är starkt magnetiskt.[1] ...
Masskrafterna uppkommer av gravitation, magnetism eller elektrisk potential. Den vanligast förekommande masskraften är ...
"Magnetism, avsnitten "Magnetism hos olika ämnen" och "Paramagnetism"". Nationalencyklopedin. Bokförlaget Bra böcker AB, Höganäs ... Paramagnetism är en typ av magnetism som uppvisas av vissa ämnen. Den kännetecknas av att finnas endast när ett yttre ... http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/magnetism. Läst 16 september 2016. ...
Han skrev den äldst bevarade avhandlingen om magnetism. Inte mycket är med säkerhet känt om Pierres liv. Han härstammade från ...
Under vatten utnyttjas sensorer som använder ljud och magnetism. Flera andra metoder har använts för att mäta avstånd och ...
Maxwell skrev också en av fysikens stora texter "A Treatise on Electricity and Magnetism" (1873), om elektricitet och magnetism ... James Clerk Maxwell (1873) (på engelska). A Treatise on Electricity and Magnetism, Volym 1-2. Clarendon. ...
Hans Christian Ørsted upptäcker sambandet mellan elektricitet och magnetism. Elektrodynamikens lagar formuleras av André-Marie ...
När de gör det frigörs magnetism i solens fotosfär. Det här magnetfältet skingras och rörs om med turbulent konvektion och ...
Magnetism Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från engelskspråkiga Wikipedia ^ [a b] Peter Larsson (23 ... Magnetism i stavmagneter eller elektromagneter kommer inte från magnetiska monopoler. Om en stavmagnet delas på mitten fås två ...
Hans slutsats var att om elektricitet kan få magnetism att variera, kan varierande magnetismelektricitet att variera. ... Den danske professorn Hans Christian Ørsted fann sambandet mellan elektricitet och magnetism under en föreläsning den 21 april ... Innan sambandet mellan magnetism och elektricitet upptäcktes användes elektrostatiska generatorer. Dessa generatorer genererade ...
Väster om denna anläggning anlades mätbanor för kontroll av fartygens magnetism.[75] ...