TOCSY COSY NOESY Magnetisk resonanstomografi ^ "Kärnmagnetisk resonans, NMR". Kemisk analys. Liber. http://www4.liber.se/ ... även tidsupplösta eller cine-bilder samlas in. Ett vanligt exempel är tidsupplösta bilder av hjärtat, där bildinformationen ...