Till skillnad från naturliga magnesiumsilikater vilka är kristallina, är syntetiska magnesiumsilikater amorfa. Syntetiska ... Syntetiska magnesiumsilikater är vita, luktfria, finfördelade pulver som bildats genom en utfällningsreaktion av vattenlösligt ... magnesiumsilikater är olösliga i vatten eller alkohol. Partiklarna är vanligtvis porösa och dess BET-area kan variera från ...
... och magnesium-silikater. Det var tänkt att Geographos skulle utforskas av den amerikanska Clementinesonden, men på grund av ett ...
... surt E 551 Kiseldioxid E 552 Kalciumsilikat E 553 a Magnesiumsilikater E 553 b Talk E 554 Natriumaluminiumsilikat E 555 ...
Det finns också teorier att Merkurius jordskorpa är rik med järn och magnesiumsilikater, med den högsta koncentrationen av ...
... och magnesium-silikater. ...