Wikipedias text är tillgänglig under licensen Creative Commons Erkännande-dela-lika 3.0 Unported. För bilder, se respektive bildsida (klicka på bilden). Se vidare Wikipedia:Upphovsrätt och användarvillkor ...
Kaliumbrist - Hypokalemi; Kalciumbrist - Hypokalcemi; Magnesiumbrist - Magnesiumbrist; Zinkbrist - Zinkbrist Huvudartikel: ...
Magnesiumbrist - Magnesiumbrist; Natriumbrist - Hyponatremi; Zinkbrist - Zinkbrist Rekommenderat dagligt intag[redigera , ...
Motverka magnesiumbrist hos odlade växter. *Laxermedel (bittervatten, en kolsyrad[källa behövs] 16 - 17-procentig vattenlösning ... Används för att bota magnesiumbrist hos människan (indikation muskelkramper). * ...
hypoparatyreos Organisk psykos Magnesiumbrist ^ Inga-Lena Nilsson "Internetmedicin". ...
Magnesiumbrist Hjärtsvikt Giftstruma ^ Hjärt-Lungfonden: Symptom vid hjärtrytmrubbningar ^ "Takykardi". www.internetmedicin.se ...
... hypokalemi och magnesiumbrist. Tillståndet kan avhjälpas med vätskeersättning eller dropp. Feber, diarrésjukdomar, kräkning ...
Magnesiumbrist ^ http://chemocare.com/chemotherapy/side-effects/hypermagnesemia-high-magnesium.aspx#.UgvTbzZvnIU ^ "Arkiverade ...
Magnesiumbrist anses kunna ge ångest och depression, ångest kan dessutom öka utsöndringen och därmed behovet av magnesium. ...
Studier har visat att Hortons patienter ofta lider av magnesiumbrist. Vid extra tillskott av magnesium har attackerna avtagit i ...
... med det rekommenderade dagsintaget på 350-400 mg vilket skulle innebära att stora delar av befolkningen har magnesiumbrist. Vid ...
Psykoser vid hypoparatyreos förekommer ofta när personen också lider av hypokalcemi och magnesiumbrist. ^ Dilsaver, S. C.. " ...
Det är ofta ett tecken på magnesiumbrist eller hypokalcemi, vilket kan uppkomma vid bristande kosthållning eller ...
Det skrivs ut mot magnesiumbrist men tas inte upp lika effektivt som magnesiumlaktat, magnesiumcitrat eller magnesiumklorid. ...
Magnesiumbrist The ICD-10 Classification of Mental and Behavioural Disorders, Clinical descriptions and diagnostic guidelines ( ...
Spasmerna tycks bero på att den glatta muskulaturen av någon orsak blivit överaktiv, och ibland kan magnesiumbrist, låggradig ...
... magnesiumbrist och hyponatremi, och efter långvarig diet (över ett år) med njursten, återkommande infektioner, hyperurikemi, ...
... till exempel magnesiumbrist eller brist på folsyra eller vitamin B12. Infektioner och inflammationer, i synnerhet ...
... kan också påverka fertiliteten och fosterutvecklingen. Magnesiumbrist kan också leda till kalciumbrist, eftersom ... Bland i övrigt friska människor är magnesiumbrist ovanligt eftersom magnesiumhalten regleras av njurarna. Vid magnesiumbrist ... Magnesiumbrist är ett medicinskt tillstånd av brist på magnesium. Tillståndet visar sig ofta, men inte alltid, som ... Magnesiumbrist brukar som regel uppstå till följd av allmän näringsbrist som kan ses vid ätstörningar, långvariga diarréer, ...
... kalcium för att sända smärtsignaler känner man inte frätskador förrän efteråt när vävnaden dött av kalcium och magnesiumbrist. ...
Zinkbrist Magnesiumbrist Järnbrist ^ [a b] >Tatiana Emanuelli, Bruna Gressler Milbradt, Maria da Graça Kolinski Callegaro, ...
... innebär ett otillräckligt upptag av energi för kroppen under en längre tid och kan leda till ohälsa.[1] Undernäring kan vara orsakad av en underliggande sjukdom såsom hepatit, men globalt sett finns orsakerna bland sociala problem som fattigdom och okunskap. Extrem undernäring kallas svält. Mellan 1970 och 2002 mer än halverades andelen av befolkningen som led av undernäring i världen från 37 procent till 17 procent. Minskningen var en effekt av ekonomisk tillväxt och minskad fattigdom i världen, samtidigt som tekniken och transportmöjligheterna förbättrats.[2] Antalet som lider av hunger och kronisk undernäring började öka igen efter FAO:s mätning 1995-1997 på 825 miljoner. Under 2009 beräknade FAO att över en miljard människor i världen gick hungriga, det största antalet någonsin. Enligt den senaste uppskattningen som FAO gjorde 2010 lider 925 miljoner människor av hunger. Det betyder att det fortfarande är långt kvar till att uppnå FN:s ...