... (Macaca nemestrina) är en sydostasiatisk art i familjen markattartade apor som tillhör släktet makaker. Längden ( ... Macaca nemestrina på IUCN:s rödlista, läst 4 april 2009. ^ [a b] M. Richardson (19 juni 2006). "Sunda pig-tailed macaque". ... www.arkive.org/sunda-pig-tailed-macaque/macaca-nemestrina/. Läst 7 april 2014. ^ [a b c d e f g h] Ayers, K. & C. Vanderpoel ( ... http://animaldiversity.ummz.umich.edu/accounts/Macaca_nemestrina/. Läst 7 april 2014. Vår fantastiska värld (fakta om djur och ...
Macaca nemestrina), rökgrå bladapa (Trachypithecus obscurus), vithandad gibbon som också kallas lar (Hylobates lar), indisk ...
Den är nära släkt med arten Macaca nemestrina och godkänns sedan 2001 som självständig art. Hannar är med en kroppslängd (huvud ... Macaca leonina är en art i släktet makaker som i sin tur tillhör familjen markattartade apor. ... a b c d] Macaca leonina på IUCN:s rödlista, auktor: Boonratana, R. et. al. (2008), besökt 17 februari 2009. ^ Wilson & Reeder, ... I sydöstra delen av utbredningsområdet jagas Macaca leonina för köttets skull. IUCN befarar hat hela beståndet minskar med 30 ...
Berberapan saknar svans och hos några arter som Macaca fuscata eller Macaca arctoides finns svansen bara rudimentärt. Hos andra ... nemestrina-gruppen Svinmakak (M. nemestrina) Lejonsvansmakak (M. silenus) M. leonina M. pagensis M. siberu Mormakak (M. maura) ... Macaca på IUCN:s rödlista, besökt 31 oktober 2012. ^ [a b] Wilson & Reeder, red (2005). "Macaca" (på engelska). Mammal Species ... Arten Macaca fuscata förekommer i japanska bergskedjor som är rika på snö och som samtidigt utgör det nordligaste ...