6 m. Den företar även årstids- och djupberoende migrationer; på sommaren drar den sig till djupare vatten. Tillväxten är mycket ... Arten kan gå så djup som 1 150 m, men håller sig vanligen mellan 110 och 130 m. Ungfiskar vistas på grunt vatten, 4 - ... a b c] Daniel M. Cohen, Tadashi Inada, Tomio Iwamoto, Nadia Scialabba (1993). "FAO Species Catalogue - Vol 10. Gadiform Fishes ... a b c d] Luna, Susan M. (6 oktober 2010). "Urophycis chuss (Walbaum, 1792) Red hake" (på engelska). Fishbase. http://www. ...
2002 - Jag Drar. *2002 - Ljudet Av... *2002 - The Bad Sleep Well EP m/ Promoe ... 2014 - Misstänkt m/ Beldina och Seinabo Sey. Med gruppen Helt Off[redigera , redigera wikitext]. Album[redigera , redigera ... Den 11 december 2013 uppträdde Timbuktu på Nobels fredpriskonsert tillsammans med Morrisey, Mary J Blige, James Blunt m.fl. [23 ... ", "Jag Drar" och "Ljudet Av". Skivan landade på plats nr 8[8] på albumtoplistan i Sverige och han tilldelades sin första ...
Lever i stim på djupt vatten, vanligtvis 50 till 400 m. Kan dock gå så djupt som 2 000 m. Går högre upp under natten. Tar ... Ägg och yngel är pelagiska; ynglen drar sig mot bottnen vid en längd av ungefär 15 cm. Kolmulen fiskas både som industrifisk ( ...
Djupet är årstidsberoende; under den varmare årstiden drar den sig till grundare vatten. Den är framför allt i rörelse under ... Längdrekordet för hanen är 183 cm; han blir dock sällan över 1 m. Havsängeln har en rätt variabel färgteckning; ovansidan kan ...
Arten lever i stora stim på djup från havsytan till 50 m; på sommaren i kustnära, grunda vatten, varifrån den drar sig ut på ...
Lena Carlin, m.fl., red (1999). "Fakta från Division I Västra". Årets Ishockey 1999 (Vällinge: Stroemberg Media Group): sid. ... a b] "Arboga drar sig ur kvalet". Svenska Dagbladet. 25 februari 2007. https://www.svd.se/arboga-drar-sig-ur-kvalet. Läst 27 ...
Denna tävling drar årligen runt 15000 åskådare. Fördjupningsartikel: Breaking-SM Sedan 1995 har det hållits svenska mästerskap ... Sverige tillhör Scandinavian BOTY tillsammans med Norge, Danmark m.fl. Denna deltävling brukar hållas i augusti. Huvudtävlingen ...
a b] Harper, Graham M.; Brown, Alexander; Guinan, Edward F. (April 2008). "A New VLA-Hipparcos Distance to Betelgeuse and its ... Nobelpristagaren Charles Townes har i en rapport från 9 juni 2009, påvisat att stjärnan drar sig samman. Stjärnan har minskat ... Den genomsnittliga minskningshastigheten de senaste 15 åren är runt 215 m/s. Enligt rapporten har stjärnans radie minskat med ...
Carrano, M.T., Sampson, S.D. & Forster, C.F. 2002. The osteology of Masiakasaurus knopfleri, a small abelisauroid (Dinosauria: ... är den enda studie som drar denna slutsats. Engelska Wikipedia Allain, R. 2002. Discovery of megalosaur (Dinosauria, Theropoda ... Rauhut, O.W.M. (2003). The Interrelationships and Evolution of Basal Theropod Dinosaurs. Special Papers in Palaeontology 69. ...
Sjön ligger i mitten av naturparken och dess djup är 1,5-5 m. Sjön Sakadaš är med ett djup på 7 m den djupaste sjön och ... I slutet av sommaren drar vattnet sig tillbaka och den påföljande grönskande vegetationen utgör då föda för stora idisslare. ... Kopački rit ligger i flack och låg terräng som inte överstiger 82 m ö.h. I naturparken finns två bestående sjöar, Kopačko ...
L m.fl. (red.): Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku 1-7, Prag 1981-1988.. ... Därför vore det bäst om du lämnar allt annat och drar från Plzeň till Sedlčany. Čapek sammankallar säkert en stor styrka och vi ...
I Alperna kan det gå upp till 2 000 m. Arten är mycket tidig; hanarna kan i undantagsfall börja flyga redan i februari. Mer ... Som nämns nedan bygger honan sina larvbon i tomma snäckskal; även hanen drar emellertid nytta av sådana, i sitt fall som skydd ...
Den tyske mineralogen Georgius Agricola beskriver 1556 i sitt verk De Re Metallica hur hundar drar vagnar i gruvor [1]. Sådana ... Early Wooden Railways av M J T Lewis (1970) nämner en uppfordringbana på räls vid Smedjebacken i Dalarna 1698. Denna hade ett ...
Dubbel omfattning ^ Ericson m.fl sid 441 ^ Ericson m.fl sid 126 Lars Ericson m.fl: Svenska slagfält. Wahlström och Widstrand, ... Den kejserliga armén (rött) drar sig åt höger för att överflygla. Den svenska armén (blått) svänger upp för att möta hotet och ...
Sick-sack-bana med vändspetsar: Loket drar och skjuter vagnarna växelvis. Stigning 2104 m på 82 km. 600 mm så kallat ... När det gäller hastighet blir den dock lägre, högsta hastighet är 160 km/m för 1 067 mm spårvidd. I järnvägens barndom var ... Spårburna hamnkranar (Kockumskranen hade 175 m spårvidd) Trädgårdsjärnvägar Tivolijärnvägar och liknande. Modelljärnvägar har ... Mellanöstern m.fl. 1 372 mm Japan 1 067 mm "Kapspår": Sydafrika, Zimbabwe och fler länder i södra Afrika samt Australien, Japan ...
Det är en av få opioider som inte drar samman pupillerna. Petidin har mindre tendens att orsaka förstoppning än morfin. Petidin ... Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 1997:12) om förteckningar över narkotika, konsoliderad version t.o.m. LVFS 2010:1. ...
M. stejnegeri) och amerikansk knölsvärta (M. deglandi). Knölsvärtan är en flyttfågel och drar sig då ut till kusterna. Den ... Den sibiriska knölsvärtan drar sig också till kusterna så långt söderut som till Kina. Under vintern överlappar de båda ... M. d. deglandi - nominatformen häckar i Alaska och i västra och centrala Kanada. Vissa auktoriteter, däribland Birdlife ... Knölsvärta delas i sin tur upp i två underarter: M. d. stejnegeri - häckar i östra Sibirien från Jenisejfloden österut till ...
... som utgör ursprung för m. supraspinatus och fossa infraspinata ("nedre fördjupningen") som är ursprung för m. infraspinatus. ... Serratus anterior drar skulderbladet mot bröstkorgen och stabiliserar det. Är en viktig och avgörande muskel för ... M. triceps brachii långa huvud har sitt ursprung precis under ledskålen cavitas glenoidalis och verkar vid sträckning bakåt ( ... M. serratus anterior ("den sågtandade muskeln") har sitt ursprung på revben 1-9 (därav det sågtandade utseendet) och sitt fäste ...
Prum, R. O./Unwin, D.M., Benton, M.J./Response; Jones, T.D., Ruben, J.A., Maderson, P.F.A., Martin, L.D. (9 mars 2001). " ... Den ledande debatten är över 30 år gammal, men båda sidorna drar bevis från sentida fynd av uppenbart befjädrade dinosaurier. ... Jones m. fl. (2000) ser Longisquama som en Archosaurie, tilläggande till Sharovs två beskrivna karaktärsdrag även ett önskeben ... Jones m. fl. (2000) interpreterade dem som två-pariga rader, anatomiskt väldigt lika fjädrar, placerade som ryggfjädrarna hos ...
http://st.nu/sport/1.710939-colombia-drar-tillbaka-vm-ansokan?m=print. Läst 27 juni 2011. ^ "Fotbollsvm.se" så rankas lagen ... https://web.archive.org/web/20141207043104/http://www.fifa.com/worldcup/news/y%3D2014/m%3D7/news%3Dkroos-finishes-up-top-of- ...
Arten kan gå in i brackvatten och i flodernas övre lopp (bland annat Dvina). Fisken drar sig inåt till grundare vatten under ... a b c] Freyhof, J. & Kottelat, M. 2008 Liopsetta glacialis . Från: IUCN 2008. IUCN Red List of Threatened Species. Version ...
31 januari - Stormen Tuva drar in över Norge och Götaland i Sverige. På Koster uppnåddes orkanbyar på 35 m/s, på Väderöarna 34 ... 17 mars - Kyla drar in över södra Sverige. Ett lågtryck drar ned ett kraftigt snöfall över områdena sydväst om Vänern. 21-21 ... I juli 1994 upplevde man sex lika varma dagar, men inte i följd . 4 augusti - Ett oväder drar fram över södra Sverige . 17 ... Maximum på ca 1, 2 m över normalt vattenstånd nås på kvällen längs Skagerraks kust, under natten nås maximum i södra Halland, ...
Arten är en bottenfisk som föredrar mjuka dybottnar på djup från 180 till 2 000 m, vanligtvis dock i de övre vattenlagren. Den ... vandrar, bland annat till grundare, kustnära vatten under sommaren, och drar sig ut yill djupare utsjövatten under vintern. ... a b c d] Daniel M. Cohen, Tadashi lnada, Tomio lwamoto & Nadia Scialabba (1990). "FAO SPECIES CATALOGUE VOL.10 GADIFORM FISHES ... a b c] Luna, Susan M. (6 oktober 2010). "Urophycis tenuis (Mitchill, 1814) White hake" (på engelska). Fishbase. http://www. ...
Bilar, lastbilar m.m. lyfts från marken och slungas iväg långa sträckor. ... Havstromber drar även in över Sveriges kuster, men de är relativt svaga. Utomlands finns exempel på kraftiga havstromber som ... även inkluderat skador på vegetation m.m. Skadeverkningarna och gränsvärdena för EF-skalans olika kategorier bygger enbart på ... Ett ständigt blixtrande, lokala kastvindar och fallvindar upp till 100 m/s. Downburst och Microburst kallas dessa fenomen. De ...
a b c d e f g h i j k] Leijon, Mats m.fl (9 april 2008). "Wave Energy from the North Sea: Experiences from the lysekil Research ... Den rörliga delen hos en linjärgenerator kallas för translator och när bojen hävs upp av vågen drar den med sig translatorn som ... Polinder, H m. fl (1 september 2007). "Linear generator systems for wave energy conversion" (på eng). Proceedings of the 7th ... Toyota Kazutaka m.fl (2008). "Effects of Hull Shape on Primary Conversion Characteristics of Floating OWC "Backward Bent Duct ...
Arten kan gå ner till ett djup av 50 m. Födan består av plankton som den filtrerar med sina gälräfständer, både växtplankton ... Den atlantiska menheden är en pelagisk stimfisk, som lever i kustnära vatten under sommaren, men drar sig ut mot djupare vatten ...
Arten lever på grunt vatten (sällan djupare än 50 - 60 m, även om den har konstaterats på 200 m djup utanför norra Japan). Den ... På sommaren drar sig de vuxna fiskarna ut på djupare vatten. Utanför parningstiden lever den ovanför dybottnar och i ... a b c d] Daniel M. Cohen, Tadashi lnada, Tomio lwamoto & Nadia Scialabba (1990). "FAO SPECIES CATALOGUE VOL.10 GADIFORM FISHES ... a b c d] Luna, Susan M. (6 oktober 2010). "Eleginus gracilis (Tilesius, 1810) Saffron cod" (på engelska). Fishbase. http://www. ...
11 mars - G. M. B. Dobson, brittisk fysiker och meteorolog. ^ Horisont 1976, Bertmarks förlag, sidan 6-8 - Stormangrepp mot ... September - Visby, Sverige upplever en mycket solig septembermånad . 1 oktober - Orkanen Liza drar fram över Baja ...
Phleum, kommer av ett grekiskt ord med betydelsen "svälla upp" m m; torde syfta på den uppsvällda stråbasen. ^ [a b] Johan ... Dessutom drar djuren gärna upp timotejen inklusive rötterna, vilket försämrar återväxt till följande år. Ursprungliga namn i ...
Svenska Bandyförbundet 13 november 2009 - Selånger SK drar sig ur Allsvenskan ^ "Selånger SK Bandy". www.selangerbandy.se. http ... "Maratontabell t.o.m. 2014-2015". Arkiverad från originalet den 17 november 2015. https://web.archive.org/web/20151117021822/ ... "Maratontabell Damallsvenskan t.o.m. 2014-2015". Arkiverad från originalet den 2 februari 2016. https://web.archive.org/web/ ...
Esler M, Lambert E, Schlaich M (December 2010). "Point: Chronic activation of the sympathetic nervous system is the dominant ... Blodtrycket mäts med två mått, systoliskt och diastoliskt, som beror på om hjärtmuskeln drar ihop sig (systoliskt) eller ... a b c d e f g h i j k l m n o p q r] O'Brien, Eoin; Beevers, D. G.; Lip, Gregory Y. H. (2007). ABC of hypertension. London: BMJ ... Law M, Wald N, Morris J (2003). "Lowering blood pressure to prevent myocardial infarction and stroke: a new preventive strategy ...
Kring 1976-1977 började popgrupper som ABBA, The Bee Gees och Boney M. med sin disco dominera på dansgolv och hitlistor. Vissa ... Många hoppas att dansbandsmusiken i framtiden kommer att vara ett minne blott, andra drar paralleller med pånyttfödelsen under ...
M. Binder, D.S. Hibbett et al. 2005. The phylogenetic distribution of resupinate forms across the major clades of mushroom- ... Träd och svamp drar alltså båda nytta av denna symbios; det handlar om en mutualism. Mykorrhiza iakttogs första gången 1885 av ... Blackwell M. (2011). "The Fungi: 1, 2, 3 ... 5.1 million species?" (PDF). American Journal of Botany 98 (3): sid. 426-438. doi: ... D.S. Hibbett, M. Binder et al. (maj 2007). "A higher-level phylogenetic classification of the Fungi" (på engelska). Mycological ...
Andra mässor som drar stora skaror besökare är Equitana, en mässa för ridsporten, DEUBAU och Essener Motorshow. ... 116 m ö.h. Koordinater 51°27′29″N 7°00′53″Ö / 51.458069°N 7.014761°Ö / 51.458069; 7.014761 ...
Fröanalyser har visat att man plockat bär som hallon, blåbär, lingon, smultron, m.m. Det var ungefär 15-25 personer som bodde ... Av fynden drar man slutsatsen att familjen på Genesmon var bofasta bönder och att man på gården producerade delar av den mat ... Dessutom tillkom en smedja en bronsgjutarverkstad, en vävgrop, m.m. Totalt hittade man 14 hus på utgrävningsområdet, 13 som ... Boplatsen ligger idag ca 20 m över havet på en tallmo och var bebodd ca 100-600 e.Kr. under det som kallas romersk järnålder ...
De drar materia till sig liksom all annan massa, men föremål som faller in mot ett vitt hål skulle aldrig nå det vita hålets ... J. E. Madriz Aguilar, C. Moreno, M. Bellini. "The primordial explosion of a false white hole from a 5D vacuum". Phys. Lett. ... Tidspil Svart hål Konform cyklisk kosmologi Kvantmekanik Rumtid Maskhål ^ Carroll, Sean M. (2004). Spacetime and Geometry (5.7 ...
C-130H-30 är en 4,57 m förlängd version av C-130H. Förlängningen har skett genom att 2,54 m skarvats in bakom cockpit och 2,03 ... Flygplanet är utrustat med den nya Rolls-Royce Allison AE2100 turbopropmotorer, som är 30 procent starkare och drar samtidigt ... m i slutet av flygplanskroppen.. *C-130J - Är den nyaste versionen av Hercules. Utseendemässigt är inte skillnaderna så stora, ...
Materien är i den bemärkelsen "ond", därför att den blockerar och drar nedåt. ...
M. Wernstedt. Som chefsarkitekt antogs professorn i byggnadslära och ornamentsritning vid GTH, M. Wernstedt, som därmed satte ... Drar man samman yrkena till större grupper, ordnat efter storlek, blir utfallet: *Industriell verksamhet 79 stycken (39%), ...
Han fann att muskler innehåller aktin, som tillsammans med proteinet myosin och energikällan ATP drar samman muskelfibrerna. ...
... år sedan vill jag minnas att de sade att domaren och hans medarbetare hade tillgång till diverse uppslagsverk m m för att ... Det drar ihop sig till den tvåmiljonte artikeln. Något att fira tycker säkert många. Då gäller det väl också att duka upp för ... Hi, this message is to let you know that, on domains like sv.m.wikipedia.org, unregistered users cannot edit. At the Wikimedia ... Här blir jag olidligt nyfiken, sitter dom och bläddrar i gamla NE eller surfar dom på NE eller t.o.m. Wikipedia? Det går ...
Den fjärde tävlingsdagen kom ungraren Lajos Warkozi i en Cobra 15 troligen in i ett cumulonimbus moln och man drar den ... 1, Oscar Goudriaan, Sydafrika, i Alexander Schleicher ASW 22, 8625 poäng 2, M Sommer, Tyskland, i Alexander Schleicher ASW 22, ... M. Ritzi, Schweiz, i Elfe, 4 798 poäng 3, F. Kepka, Polen, i Foka 4, 4 627 poäng 17, Per-Axel Persson, Sverige, i Vasama, 3 830 ...
... som kännetecknas av att den drar mycket publik, kallas ibland publiksport. Ofta dras även stort intresse från ... Den sport som antingen är störst i antalet utövare eller drar mest publik i ett land brukar kallas nationalsport. De flesta ...
Med det övertaget inser ryssarna snart att det inte finns något värde att fullfölja kampen och drar sig under starkt svenskt ... Skaraborgarna skjuter en salva och fäller sedan sina pikar och musköter och drar värjorna helt enligt karolinermönster och ...
23:56) (PS) M. Olimb. Domare: Sören Persson (SWE) Daniel Piechaczek (GER). ... Nordkoreas ishockeyförbund meddelade Internationella ishockeyförbundet, IIHF, att man drar sig ur hockeyturneringen på grund av ...
Sullman, M. J., Dorn, L., & Niemi, P. (2015). Eco-driving training of professional bus drivers-Does it work?. Transportation ... En högre hastighet gör också att bilen drar väsentligt mycket mer bränsle på grund av luftmotståndet, som i landsvägsfart är ... Zarkadoula, M., Zoidis, G., Tritopoulou, E. (2007). Training urban bus drivers to promote smart driving: a note on a Greek eco- ... Magana, V. C., & Munoz-Organero, M. (2015). GAFU: Using a gamification tool to save fuel. IEEE Intelligent Transportation ...
Han har studerat på Springfield A&M. Hans bästa vän är arbetskamraten Lenny Leonard. Han brukar dricka med Lenny, Homer och ... Carl sägs vara en av de mest attraktiva männen i Springfield, i avsnittet "Principal Charming" drar Homer slutsatsen att Carl ...
Då han böjer sig ned för att kyssa henne störtar Melot mot honom och drar sitt svärd med rop efter hämnd. Tristan vill först ... öppen och drar till sig ny spänning med magnetisk kraft (en längtan som aldrig stillas). Efter otaliga upprepningar och ...
Den har lång hals men drar ofta in halsen när den simmar varför den då ser korthalsad ut.[3] ... Carboneras, C. & Kirwan, G.M. (2020). Goosander (Mergus merganser). I: del Hoyo, J., Elliott, A., Sargatal, J., Christie, D.A ...
När fjädern sedan sträcker ut sig, drar den med sig skivtallriken, som börjar att rotera. Sedan lägger man ner ljuddosan, även ...
Från land finns det risk att den nödställde drar ner livräddaren i vattnet. Lämpligt är vad som finns till hands; en livboj, en ...
Klimatnyttan i det senare fallet består i att man då drar undan möjligheten att släppa ut samma mängd växthusgaser från ... CCB m.fl. Utsläppsreduktioner skapas liksom inom CDM genom t.ex. energieffektiviseringsprojekt, trädplanteringsprojekt eller ...
... än idag drar de storpublik med då på den nyare arenan Invesco Field at Mile High. Under 1980-talet och 1990-talet införde den ... 1 609 m ö.h. Koordinater 39°45′42″N 104°52′50″V / 39.76167°N 104.88056°V / 39.76167; -104.88056 ...
Idealt skulle prisskillnader leda till arbitrage, det vill säga handel som drar fördel av skillnader i priser i olika delar av ...
När gerillan tar strid med en starkare fiende drar de sig tillbaka när han rycker fram; ansätter honom när han gör halt; slår ... till när han är trött; förföljer honom när han drar sig tillbaka. I gerillastrategi är fiendens eftertrupp, flanker och andra ...
30 aug 2006: Jag skrev ett litet script som drar ut parametrarna ur mallanrop. I databasdumpen av den 8 augusti av svenska ...
Den sträcker fram tungan och drar ner främre delen av tungan. Styloglossus går från bakom öronen och flikas in i den övre ... De fyra intrinsiska tungmusklerna är musculus verticalis linguae (plattar till tungan), musculus transversus linguae (drar ihop ... kortar till tungan och drar ner spetsen).[2] ...
Rymdvarelsen attackerar honom och drar in honom i en ventilationstrumma. Besättningen förstår nu att rymdvarelsen använt ...
15 augusti 1969: Den amerikanska Woodstockfestivalen drar igång och blir världens mest besökta festival. ...
Shri S.M.Krishna, indisk politiker, chefsminister i Karnataka 1999-2004. 3 maj - Aldo Rossi, italiensk postmodernistisk ... Februari Avgörande slag mellan Japan och Kina avbryts då de kinesiska soldaterna drar sig tillbaka, och fredssamtal påbörjas . ... a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u] 20:e århundrades När Var Hur - 1932, Bernt Himmelstedt, Forum, 1999 ^ [a b c d e] ... 100 år med Aftonbladet - 1932, 1999 ^ [a b c d e f g h i j k l m n o p q r] Hundra år i Sverige - 1932, Hans Dahlberg, Albert ...