Det kan färgas vitt med titandioxid för mätning av fosforescens och luminiscens eller svart genom tillsats av kol för mätning ... Speciella mätinstrument har utvecklats för dessa mätningar (för mätning av ljusabsorption kallas de ELISA-läsare). Data från ... tvätt och förflyttning av plattor för inkubation vid konstant temperatur och för mätning av ljusabsorption, fluorescens eller ...
Optiska instrument för mätning av absorptionen av ljus av given våglängd i färgade lösningar. Ur absorptionen kan man med hjälp ... Ljusabsorption Ljusintensitet och ljusflöde från en ljuskälla Ljusreflektion Fluorescens Fosforescens Luminiscens De flesta ... Fotometrar för mätning i mikrotiterplattor (plattläsare) är filterfotometrar. Atomabsorptionsspektrometrar är fotometrar där ...