En relativt vanlig definition av HREE, baserat på ämnenas elektronstruktur, är dock terbium till lutetium (grundämne 65 till 71 ...
Lutetium. 71. 174,967. 9,84. 1656. 3315. 1907. Urbain Lv. Livermorium. 116. 292. 2000. Joint Institute for Nuclear Research ...
... - kemiskt tecken för lutetium. *Lu (namn) - ett kinesiskt efternamn. *Lu (stat) - en stat i det antika Kina under vår- och ...
Okänt datum - Charles Glover Barkla upptäcker grundämnet Lutetium. Okänt datum - Michail Tsvet utvecklar kromatografin. Okänt ...
Ibland används lantanider som beteckning för alla lantanoider, inklusive lantan, och ibland räknas lutetium bort. Lantanoiderna ...
Han framställde i ren form föreningar av samarium, gadolinium, europium, terbium och dysprosium och upptäckte lutetium nästan ...
... år senare gav den oxidkomponenten som resultat de nya grundämnena ytterbium och lutetium. Yttrium utsågs 2005 till Upplands ...
... kallas gruppen av grundämnen i periodiska systemet som omfattar följande ämnen: Skandium Yttrium Lutetium ...
... men den preliminära IUPAC-rekommendationen konstaterade att detta skulle kollidera med en alternativ beteckning för lutetium, ...
... och lutetium (71Lu), men han kallade dem aldebaranium och cassiopeium. 1878 började Auer studera bland annat kemi på ...
Punkt 1-7 har samma referens Rubidium-Strontium-metoden: 87Ru och 87Sr, halveringstid 49,4 miljarder år Lutetium-Hafnium- ...
... är ett latmirp Lutetium, atomnummer 71 71 Niobe, en asteroid M71, klotformig stjärnhop i Pilen, Messiers katalog HV71, svensk ...
Den radioaktiva isotopen lutetium-177 kan användas för behandling av cancer. Genom att koppla lutetium-177 till bärarmolekylen ... Lutetium är ett grundämne som tillhör de sällsynta jordartsmetallerna. I enlighet med dess placering i det periodiska systemet ... Namnet Lutetium kommer av Lutetia, det forntida namnet på Frankrikes huvudstad Paris; grundämnet upptäcktes 1907 av fransmannen ... tillhör lutetium övergångsmetallerna, men på grund av dess egenskaper placeras ämnet ofta bland lantanoiderna. Ämnet kallades ...
Lutetium-Hafnium-metoden: 176Lu och 176Hf, halveringstid 37,1 miljarder år ...
Lutetium, atomnummer 71. *71 Niobe, en asteroid. *Messier 71, klotformig stjärnhop i Pilen, Messiers katalog ...
... absorberar neutroner bra och används ibland i kärnkraftverk för att absorbera neutroner. Det kan också användas i legeringar med bland annat järn och titan.. En hafnium-baserad legering är en kandidat för High-K-isoleringen som kommer att användas i framtida generationers processorer. Intel och IBM har forskat inom området och har funnit att hafnium-baserade material är bättre isolatorer än kiseldioxid, vilket gör att man kan producera chip som är snabbare, mindre och mer energisnåla. Intel har nu börjat tillverka 45-nanometersprocessorer med hafnium.. ...