Diskoid lupus (ett ofta lokalt och avgränsat utslag). *Fotosensibilisering, nytillkommen överkänslighet för solsken ... Lupus erythematosus betyder "rött vargbett" (Lupus är latin för "varg") och syftar på det röda, fjärilsformade utslaget över ... "How does lupus affect the nervous system?". www.lupus.org. http://www.lupus.org/answers/entry/lupus-and-the-nervous-system. ... www.lupus.org.uk/what-is-lupus/history-of-lupus.. *^ Rygg, Marite; Pistorio, Angela; Ravelli, Angelo. "A longitudinal PRINTO ...
Diskoid lupus (ett ofta lokalt och avgränsat utslag) Fotosensibilisering, nytillkommen överkänslighet för solsken Oförklarliga ... Lupus erythematosus betyder "rött vargbett" (Lupus är latin för "varg") och syftar på det röda, fjärilsformade utslaget över ... "How does lupus affect the nervous system?". www.lupus.org. http://www.lupus.org/answers/entry/lupus-and-the-nervous-system. ... Systemisk lupus erythematosus (SLE) är en kronisk autoimmun reumatisk sjukdom som i princip kan drabba alla organ i kroppen. ...