Lungans maximala yta motsvarar ungefär 100m²[källa behövs]. Huvudartikel: Ventilation Andning är en komplex procedur som ... För att uppnå detta genomgår andningen följande fyra faser: Ventilation (in och utflöde av luft), gasutbyte (diffusion av ...
Gasutbyte sker för att kroppen skall kunna avge koldioxid i form av kolsyra, och därmed reglera pH-balansen, samt att ta upp ... Compliance = Ett mått på lungans eftergivlighet. Mäts genom förändring i volym (V) per förändring i pleuralt tryck (P): C=ΔV/ΔP ... Efter gasutbyte skett stiger syrets partialtryck till 10-11 kPa, medan koldioxidens partialtryck sänks något, till runt 5 kPa. ... Delen av kapillären som är tillräckligt nära alveolen för att gasutbyte skall ske är cirka 1mm lång, och blodet passerar ...
Respirationsfysiologi är en forskningsgren som studerar ventilation och gasutbyte hos organismer. Underkategorier. Denna ...