... är en typ av luminiscens, eller "kallt ljus" - mindre än 20% av "ljuset" är värmestrålning. Det skall inte ... lysmaskar), samt fiskar (huvudsakligen djuphavsfiskar). En del av de djur som uppvisar luminiscens har symbiotiska ...
Luminiscens‎ (1 kategori, 7 sidor). O. *. ► Optiska illusioner‎ (1 kategori, 39 sidor) ...
Detta är en variant av luminiscens; termen kommer från grekiskans tribein (att gnugga) och latinets lumen (ljus). ...
Ett antal seglare och professionella sjömän har rapporterat att havet ofta avger ett synligt sken eller luminiscens, vilket ...
En scintillator är ett material som uppvisar scintillation - en luminiscens egenskap när den exciteras av joniserande strålning ...
Det kan färgas vitt med titandioxid för mätning av fosforescens och luminiscens eller svart genom tillsats av kol för mätning ...
... , kallt ljus, ljusutveckling från kroppar med låg temperatur till skillnad från värmestrålning, eller ...
Ljusabsorption Ljusintensitet och ljusflöde från en ljuskälla Ljusreflektion Fluorescens Fosforescens Luminiscens De flesta ...
... "luminiscens" som i sin tur följdes av en häststridsvagn med en trumpetande kerub. Sedan blev thetanerna överväldigade av mörker ...
Luminiscens. Fluorescens · Elektroluminiscens · ESL · Lysrör (Lysrörslampa) · Induktionsljus · Kemoluminiscens · Bioluminiscens ...
Luminiscens. Fluorescens · Elektroluminiscens · Lysrör (Lysrörslampa) · Induktionsljus · Kemoluminiscens · Bioluminiscens. ...
Luminiscens. Fluorescens · Elektroluminiscens · ESL · Lysrör (Lysrörslampa) · Induktionsljus · Kemoluminiscens · Bioluminiscens ...