"Stjernene det lukter svidd av" (på Norwegian). Nettavisen. http://www.nettavisen.no/sport/article799231.ece. Läst 20 augusti ...
De kan skilja mellan lukter medan de födosöker. Detta beteende har endast beskrivits hos en annan art av papegoja. Kakapoer kan ...
Hon har ägnat mycket arbete åt att utforska lukter. Sissel Tolaas deltog i dOCUMENTA (13) i Kassel. Tolaas är representerad vid ...
I motsats till anosmi förekommer även en extra känslighet för vissa lukter såsom denna sparrislukt i urinen.) Ca tio procent av ... Anosmi, luktblindhet, är oförmåga att förnimma en eller flera lukter. Termen kommer av grekiskans an "utan" och osme "lukt". ... Anosmi kan fastslås när patienten ej känner vilka lukter som är i provrören. Även en svag ammoniaklösning används, men denna ...
Om astomi utsattes för starka lukter eller stank kunde de dö. Föreställningen om astomi letade sig vidare till Europa och ...
Läget används också för att följa fotspår, undersöka lukter och lösa pussel. Batman har tillgång till flera verktyg som han kan ...
Lukter som presenteras för en näsborre kan inte identifieras av den andra. Ett exempel på tolkning av objekt hos split-brain ...
... kan lösa många olika ämnen, som ger vattnet olika smaker och lukter. Människor och djur har utvecklat smak- och ...
Sköldpaddan har en extremt känslig näbb och kan orientera sig med hjälp av lukter. Blinda sköldpaddor kan t.ex. hitta mat med ...
... lukter, smaker, känslosensationer och idéer. 9. Fastklamring: att klamra sig fast vid känslosensationer, åsikter, buddhistiska ...
Till förnimmelse hör att hjärnan uppfattar färg, form, värme, kyla, smärta, smak, rörelse, lukter och ljud. Ett exempel på en ...
Mentala representationer består oftast av visuella bilder men kan även bestå av lukter, ljud och smaker. Representationerna ...
Efter åtgärd av krypgrunden kan elakartade lukter dröja kvar i byggnaden om man haft problem med det. Det kan komma av att ... Det gör att de lukter och luftburna partiklar som skapas på biologiskt nedbrytbart material i en fuktig grund lätt kan komma ... Virke som träskyddsbehandlats med klorfenol kan avge lukter som i mycket små mängder kan orsaka luktbesvär. En byggnad är som ... över tak för att eventuella lukter ej skall skapa besvär. Det är viktigt att få det så tätt att ett undertryck inomhus kan ...
Svinen kan känna utvalda lukter på 8 till 11 kilometers håll (5 till 7 engelska mil). Det finns rapporter från omvärlden om ...
Människan har ca 650 olika typer av luktreceptorer, men vi kan känna igen (särskilja) ungefär 10.000 olika lukter. De G- ...
... kan avse Anosmia (växter) - ett växtsläkte i flockblommiga växter Anosmi - oförmåga att förnimma en eller flera lukter ...
Lukt eller odör refererar oftast till lukter som människor uppfattar som obehagliga, till exempel rök, mögel och urin. Dålig ...
Andra designförändringar inkluderar hållare som knäpper igen runt borsthåren och på så vis förhindrar utsläpp av lukter och ...
Förmågan att inhämta information om sammansättningen av olika reaktiva molekyler i luft och tillskriva dessa olika lukter. ...
Jämfört med luktsinnet, som kan skilja på ett stort antal lukter, tycks smaksinnet bara reagera på ett fåtal olika grundsmaker ...
Boken innehåller många explicita detaljer om lukter, ljud och synbilder, ofta beskrivna med avsmak, men ibland överlagrad med ...
På grund av detta inslag i den lokala ekonomin är höga staket och starka lukter väldigt vanliga även i stadsmitten. På sistone ...
De lyckades väcka några av hans sinnen på ett normalt sätt med hjälp av åsynen av eld och vatten samt lukter. Man fick locka ...
Hon bekymrades också över hur deras sociala liv förändrades efter operationen på grund av skam och rädsla för lukter och ...
... även avlägsna lukter och farliga gaser. Det finns även andra tekniker som används för att rena luften, som att använda värme, ...
Vi tänker inte att färger, tonhöjder och lukter bara är hjärnans egen översättning av en del av omgivningens alla vågor och ...
... "lukter": upp, ned, åt sidan, sexuell charm, och pepparmint (se kvarkar). I de första böckerna är numret åtta i allmänhet ...
Musen har även körtlar i armhålorna avgivande lukter påminnande om getter, som avges tillsammans med grymtningar vid irritation ...
... eller starka lukter eller ogilla att bli berörda. Exempelvis uppvisar vissa barn med AS en stark motvilja mot att någon rör vid ...
Vid händelsen blir ett stort antal stimuli (exempelvis lukter, miljöer, uniformsklädda män, skarpa ljud) associerade till de ...