Lukt: Bland icke-mänskliga arter, har hundar ett mycket skarpare luktsinne än människor, även om mekanismen är liknande. ... Olfaktorsystemet behandlar lukt i hjärnan. Olfaktorreceptorneuroner i näsan dör och regenereras regelbundet, vilket gör dem ... De klassiska fem sinnena, syn, hörsel, känsel, lukt, och smak fastslogs av Aristoteles på 300-talet före Kristus. I dagens läge ... Det är möjligt att andra sinnen (smak, lukt) likaså kan kopplas till skilda intelligenser, Gardner har sagt att hans sökande ...
Lukt[redigera , redigera wikitext]. Lukt är långsammare kommunikation än visuell kommunikation och ljudsignaler. Feromoner ...
Lukt och smak[redigera , redigera wikitext]. Det som vi uppfattar som smak beror till stor del på våra luktintryck. Medan ... I snitt vart tjugoandra år halveras människans förmåga att känna en viss lukt.[6] För att ett luktämne skall förnimmas lika ... Kvinnor har starkast lukt under ägglossningen och har på grund av högre prolaktinvärden generellt sett bättre luktförmåga än ... Ormar registrerar lukt genom att sticka ut tungan och sedan slicka på det accesoriska luktorganet som sitter i vomern mellan ...
Smak och lukt[redigera , redigera wikitext]. Vatten kan lösa många olika ämnen, som ger vattnet olika smaker och lukter. ... Vatten är en lukt- och smaklös vätska i standardtryck och -temperatur. Is och vattens färg har i sig självt en mycket svagt blå ...
Lukt. Feromonfeller er med hell brukt mot barkebiller. Metoden går ut på å lokke hannene til fellen ved hjelp av hunnens ...
... er involvert i bearbeiding av sanseinntrykk og styrer sensorisk integrering (syn og hørsel - NB! Ikke lukt). Mottar for ...
Lukt: Ingen luktvarning. Höga halter ger dock svagt stickande lukt.. *Egenskaper: Gasen är tyngre än luft. Risk för ansamling i ...
lukt och buller. De metoder som används är samma som används vid renovering av rökkanaler i tegelskorstenar, nämligen: * ...
... med smak och lukt. Vanligen vattenbaserade om de är avsedda för förtäring. Värmande glidmedel. Tillsatta för att ge ...
Färglös gas med sötaktig lukt. CAS-nummer. 75-72-9. SMILES. ClC(F)(F)F. ...
Tickan har en karaktäristisk lukt. Fruktkroppens yta ökar för varje tillväxtår, till skillnad från till exempel hos rosentickan ...
färglös gas med oangenäm lukt. Egenskaper. Löslighet (vatten). svårlöslig i vatten g/l. ...
Den har en stickande lukt. Salpetersyra är en starkt oxiderande syra som i uppvärmd form till och med kan lösa metallerna ...
... har en frånstötande lukt. Vid upphettning med etanol och koncentrerad svavelsyra uppstår dock en behaglig doft, ...
Färglös vätska med citrusliknande lukt. CAS-nummer. 5989-27-5. SMILES. CC(=C)[[email protected]@H]1CCC(=CC1)C. ...
... , metanal, är en färglös gas (kokpunkt -19.3 °C) med stickande lukt. Formaldehyd löst i vatten kallas formalin. ...
... är utan lukt och smak. Vid uppvärmning i vatten till 90 - 100°C upplöses det till en färglös eller svagt gul, något oklar ...
... ättikliknande lukt. ...
Den har dessutom en obehaglig lukt. Restprodukten, när all acetylen har drivits ut av vattnet, luktar än värre. I början av ... Detta då vaxljuset, till skillnad från talgljuset, hade en behagligare lukt och klarade bättre av högre rumstemperaturer. ...
"Frän lukt av rök över Sarajevo". svt. Arkiverad från originalet den 22 februari 2014. https://web.archive.org/web/ ... 20140222234642/http://www.svt.se//nyheter/varlden/fran-lukt-av-rok-over-sarajevo. Läst 11 februari 2014. Wikimedia Commons har ...
Detta har en karakteristisk, tranliknande, lukt. På vintern slår uttern gärna kana i snön. Detta har tidigare tolkats som lek, ...
Blomman har en mycket stark lukt. Fruktämnet hos gul näckros sitter helt och hållet ovanför hyllet och ståndarna. Den gula ...
Det brinner med rykande låga och oangenäm lukt. Färgen är brun till becksvart (svart brunkol) och matt till fett- eller ...
Den är en färglös vätska med obehaglig lukt. Tioglykolsyra oxideras av luft till den motsvarande disulfiden [SCH2CO2H]2. Den är ...
... har en starkt bitter smak och lukt. Den används bland annat till konfektyr och att smaksätta likör. Fröna doftar ...
Samma lukt av ozon kan kännas även intill gnistbildande elektriska apparater, t.ex. nära kommutatorn i elektriska motorer och ... Han gav ämnet namn efter det grekiska ordet för "att lukta", ozein, med anledning av den karakteristiska lukt som uppstår vid ... Sanering av utrymmen som luktar illa, till exempel soprum, bilar med lukt efter cigarettrök eller rökskadade lokaler efter ...
... är en färglös vätska med stickande lukt. I vattenlösning sönderfaller den till koldioxid och ammoniak. Cyancyra och ...
Svett har ingen lukt i sig utan skälet till att man "luktar svett" är när svetten kommer i kontakt med de alldagliga bakterier ... Svett hos en frisk människa saknar nästan lukt. Kroppslukt gynnas dock av mycket svett. ... äggviteämnen som i kontakt med hudens bakterier ger en extra dålig lukt. Det är kombinationen av de två som skapar en odör. ...
Men verksamheten ansågs störande genom lukt och buller. Verket kunde ge 55-65 dBA (kan väcka en sovande person) från klockan 04 ...
Andra rovlevande djur avskräckas oftast av näbbmusens lukt. Tamkatter som dödar arten lämnar kadavret kvar. De flesta vuxna ...