... luftstrupe), E (esofagus, matstrupe), R (ren, njure) respektive L (limb, extremitet). Om sambandet mellan avvikelserna ...
Luftstrupen, trachea, är ett omkring tio centimeter långt rör hos vuxna (ca 4 centimeter hos barn) som utgör förbindelsen mellan struphuvudet (larynx) och lungornas två primärbronker, och som möjliggör att luft passerar till och från lungorna. Luftstrupen har 15-20 hästskoformade broskringar som omsluter röret, vilka förhindrar detta från att stängas. Mikroskopiskt är den inre ytan täckt av en slemhinna som består av ett epitel, vars celler har cilier med förmågan att transportera partiklar mot svalget (farynx). En operation där ett hål görs i luftstrupen kallas för trakeotomi. En sådan underlättar till exempel att medvetandesänkta patienter på intensivvårdsavdelningar kan andas själva, eftersom andningsdriften är bevarad även vid djup medvetslöshet, till skillnad från förmågan att hålla luftvägen öppen. Luftstrupen drabbas sällan av sjukdomar. Dock kan en förträngning uppstå då en andningstub är nedförd i luftstrupen under en längre tid. Detta ...
I denna kategori samlas artiklar kring andning och respiration, det vill säga det processer som har gasutbytet som slutmål. :Huvudartikel:Respirationssystemet ...
Människans struphuvud, luftstrupe och bronker.. Struphuvud, larynx, är ett organ i halsen på däggdjur vars funktion är att ...
... en börjar i munnen eller näsan och får tillträde till luftstrupe (trachea) via svalget (pharynx). Luftstrupen förgrenar ...
Hämtad från "https://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Luftstrupe&oldid=47447926" ...
... och luftstrupe. Detta kan medföra andnings- och/eller sväljsvårigheter.[1] ...