Hannah Warren Warren föddes 2010 med en underutvecklad luftstrupe. Hon blev det första barnet att få en konstgjord luftstrupe ... Han led av cancer i form av en luftrörstumör och var den första att få en syntetisk luftstrupe. Beyene uppgavs initialt att ... Transplantationen av naturlig luftstrupe genomfördes medan Galimov var i koma. Dagen efter, den 12 september 2011 klockan 7.30 ... Christopher Lyles Lyles opererades i november i Stockholm 2011 och blev den andre personen med konstgjord luftstrupe. Även han ...
Andningssystemet (eller respirationssystemet) består av lungorna, bröstkorgen, diafragma och luftstrupe. Andningssystemet ...
Det kan vara irriterande vid kontakt med hud, ögon och luftstrupe. Natriumpersulfat används vid etsning av koppar på ...
... en börjar i munnen eller näsan och får tillträde till luftstrupe (trachea) via svalget (pharynx). Luftstrupen förgrenar ... luftstrupe (trachea) och luftrören (bronchus). De epitelia ytorna av luftvägarna innehåller cilier. Inhalerade partiklar ...
För Trachea kroppsdel, se Luftstrupe. Trachea är ett släkte av fjärilar som beskrevs av Ferdinand Ochsenheimer 1816. Trachea ...
Processen kallas intubation och tubens namn är härlett från trachea, det latinska namnet för luftstrupe. ...
Barn under 6 månader kan ha kärlring eller trakeomalaci (ovanligt mjuk luftstrupe och övre luftvägar) som orsak till laryngit.[ ...
Ordbok Strupe kan avse: Luftstrupe - utgör förbindelsen mellan struphuvudet och lungornas två primärbronker Matstrupe - mellan ...
En artificiell luftstrupe sammanfogades utifrån celler från patientens egen benmärg samt en plaststruktur och implanterades ...
Även inre delar, till exempel slemhinnorna i munhåla och luftstrupe, kan påverkas. Detta kan jämföras med pretibialt myxödem ...
Grodynglen av släktets två arter mognar i ett säckformigt organ vid hanens luftstrupe. ^ [a b c d] Bisby F.A., Roskov Y.R., ...
Bronker går samman till en luftstrupe vars främre del utgörs av ett struphuvud. När ett krokodildjur andas in strömmar luften ...
Spanska, italienska och brittiska forskare lyckades att ta bort alla celler på en donerad luftstrupe och ersätta dem med ... 2008 blev det känt att en colombiansk kvinna som drabbats av tuberkulos och inte kunde andas på egen hand fått en ny luftstrupe ...
... kan användas som synonym för luftstrupe och röstorgan i uttryck som "ge hals", "för full hals", "ont i halsen" och "sätta ...
Organet, som sitter i fågelns nedre luftstrupe beläget där luftstrupen delar sig, producerar ljud utan däggdjurens stämläppar. ...
... och luftstrupe. Detta kan medföra andnings- och/eller sväljsvårigheter. Barn med kärlring får ofta felaktigt diagnosen astma. ...
Ibland finns också hudveck på båda sidor av halsen, medfött högt sittande skulderblad, extra revben, kort luftstrupe, delvis ...
... diafragma gallblåsa hjärna hjärta huden hypofys kvinnobröst leder lever livmoder luftstrupe läpp lungor magsäck matstrupe ...
... och vanligtvis sätts en röstventil på plats mellan luftstrupe och matstrupe som kan leda luften från lungorna in i matstrupe ...
... men på grund av olika näbbform och utformning av luftstrupe (vilket indikerar olika spelläten) gav Sveriges ornitologiska ...
Vanligast är döden genom kvävning genom att bytets luftstrupe kläms åt, mindre byten dödas genom att ryggraden i nacken knäcks ...
Luftstrupen, trachea, är ett omkring tio centimeter långt rör som utgör förbindelsen mellan struphuvudet (larynx) och lungornas två primärbronker, och som möjliggör att luft passerar till och från lungorna. Luftstrupen har 15-20 hästskoformade broskringar som omsluter röret, vilka förhindrar detta från att stängas. Mikroskopiskt är den inre ytan täckt av en slemhinna som består av ett epitel, vars celler har cilier med förmågan att transportera partiklar mot svalget (farynx). En operation där ett hål görs i luftstrupen kallas för trakeotomi. En sådan underlättar till exempel att medvetandesänkta patienter på intensivvårdsavdelningar kan andas själva, eftersom andningsdriften är bevarad även vid djup medvetslöshet, till skillnad från förmågan att hålla luftvägen öppen. Luftstrupen drabbas sällan av sjukdomar. Dock kan en förträngning uppstå då en andningstub är nedförd i luftstrupen under en längre tid. Detta motverkas numera med hjälp av ...
... handlar om religiös slakt och innebär att djurets luftstrupe och matstrupe skärs med ett horisontellt snitt för att ...
... luftstrupe), E (esofagus, matstrupe), R (ren, njure) respektive L (limb, extremitet). Om sambandet mellan avvikelserna ...
I denna kategori samlas artiklar kring andning och respiration, det vill säga det processer som har gasutbytet som slutmål. :Huvudartikel:Respirationssystemet ...
Människans struphuvud, luftstrupe och bronker.. Struphuvud, larynx, är ett organ i halsen på däggdjur vars funktion är att ...
... en börjar i munnen eller näsan och får tillträde till luftstrupe (trachea) via svalget (pharynx). Luftstrupen förgrenar ...