Luciferaser är en klass av enzymer som förekommer hos organismer med bioluminiscens. Deras substrat är luciferin, en heterogen ... Luciferaser finns hos många olika grupper av djur, t.ex. insekter (lysmaskar, eldflugor), kräftdjur (lysräkor, vissa ... Luciferaser har fått användning i molekylärbiologin. "Firefly luciferase", som isolerats från en eldfluga, används som ...
Termen "luciferin" används i allmänhet både för molekyler som reagerar med enzymer (kallade luciferaser) för att alstra ljus ...