Distalt strålar den med longitudinella fibrer ut till de fyra ulnara fingrarna. I handflatan binds de longitudinella fibrerna ... De djupa fibrerna fäster även i knogledernas transversella ligament (ligamentum metacarpeum transversum superficale). Mot ... Distalt lämnar dessa fibrer dock tre fyrkantiga öppningar mellan de longitudinella fibrerna där man vid dissektion hittar ... Vid knoglederna (metakarpofalangeallederna, articulationes metacarpophalangea) delas de longitudinella stråken upp i ytliga och ...