När en fjärde part går in och styr den logistiska strategin för en hel försörjningskedja för att på så sätt skapa maximal ... Man ägnade även stor tid till att ta fram matematiska modeller för optimala lösningar. ... En fördel med ett väl fungerande affärssystem är att den logistiska verksamheten synliggörs inom och utanför företaget, vilket ...
Piotrowskis lag är ett specialfall av den s.k. logistiska modellen (jfr logistisk ekvation). Det har visats att den också ... Efter George Kingsley Zipf (den välkända "Zipfs lag") har ett stort antal matematiska modeller av relationen mellan rang och ... fördelningen av ordlängd) kräver olika modeller, åtminstone olika parametervärden i lagarna (fördelningarna eller funktionerna ... övergett de gamla deterministiska och kausala världsåskådningarna och ersatt dem med statistiska/probabilistiska modeller." Det ...
De stora hjulen och de "hängande" banden är typiska för Christie-upphängningen, men många modeller identifieras felaktigt som ... tänkta att penetrera fiendens linjer och angripa hans infrastruktur och logistiska organisation. De tidiga modellerna under ... Christies egen konstruktion användes bara i ett fåtal modeller, främst den sovjetiska BT-serien, T-34, de brittiska Cruiser- ... Även om Christies egna modeller aldrig massproducerades, fick upphängningssystemet stor spridning, framförallt i den sovjetiska ...
Totalvikten innebar logistiska problem som inte kunde bantas bort på ett enkelt vis, noterade formgivaren av utställningen, ... Varje enskild miljö kompletterades med tekniska exempel i form av modeller i trä, längs ett "utvecklingsspår", som beskrev hur ...
... AV, T-72BV - modeller med tidig Kontakt explosivt reaktivt pansar ("V" sår för vzrjvnoi 'explosiv'). T-72B1 - T-72B - ... vilket förorsakade logistiska problem. Jugoslaverna kallade sin kopia för M-84 och sålde hundratals världen över under 1980- ...
De tyska pansartrupperna fördelade sig på följande modeller: Pz-I - 180 stycken; Pz-II - 746 (plus 85 IIFL); Pz-35(t) - 187 ( ... Vidare var de sovjetiska trupperna inte helt utrustade och saknade framförallt de logistiska resurser som krävdes för modern ...
Eftersom det är en kombinationsmaskin har de modeller som byggts som t.ex. Valmet 801 Combi och Pinox 828 inte konkurrerat med ... av virket från avlägg till industri sker vanligen inte i samma operation som avverkningen utan det beror på logistiska ...
El-forest AB har utvecklat två modeller av skotare Elforest B12 och Elforest F15 skotare utrustats med hybridteknik där en ... Det var en extrem situation och det svenska skogsbrukets största logistiska utmaning i dess historia. Ur skogsbrukets ...
Den 1 juni 1941 var den Röda armén utrustad med 10 268 T-26-stridsvagnar av alla modeller. Detta faktum, samt bristen på ... Glantz nämner att den Röda armén förvirrat kämpade sig genom operationen på grund av logistiska, moraliska och ledningsmässiga ...
... AV, T-72BV - modeller med tidig Kontakt explosivt reaktivt pansar ("V" sår för vzrjvnoi 'explosiv'). ... vilket förorsakade logistiska problem. ... I senare modeller 24 st 125 mm granater och 8 st 9M119 Svir ...