"Utvecklingen mot en hållbar livsmedelsproduktion". Arkiverad från originalet den 10 juni 2007. https://web.archive.org/web/ ...
Utöver turismen är jordbruk och livsmedelsproduktion de viktigaste näringarna. Bland jordbruksprodukter märks te, tobak, vin, ...
Viktiga industrier är textil- och livsmedelsproduktion. Ouagadougous kommun är indelad i fem arrondissement (med yta och ...
... är Thailands största företagskonglomerat, vars huvudverksam består av livsmedelsproduktion. Förutom denna är ...
Stadens viktigaste näringar är skogsbruk och livsmedelsproduktion. Arla Foods har ett mejeri i staden. Den här artikeln är helt ...
... och livsmedelsproduktion. Flygplansfabriken som tillverkar IL-76 och IL-114 ligger i denna stad. Tasjkent har ett universitet, ...
Lokalbefolkningen bedriver och livnär sig även av småskalig livsmedelsproduktion. Staden Hvar kan nås direkt med personfärja ...
Ortens industri baseras på jordbruk, både livsmedelsproduktion och linodling. Den här artikeln är helt eller delvis baserad på ...
Förutom turism är olika former av livsmedelsproduktion betydande i staden. Vingården Algodon utanför San Rafael Gatuvy från ...
En attack skulle få förödande konsekvenser för ett lands livsmedelsproduktion. Av denna anledning beslöt man att lägga upp ...
Grundkriteriet för medlemskap är att företaget bedriver livsmedelsproduktion (förädling) i Sverige. Livsmedelsföretagen ...
Orten har olika verksamheter inom besöksnäring och service, handel, livsmedelsproduktion, djurhållning, hästverksamhet, vård, ...
Deras ursprungliga syfte var att stimulera till en ökad och rationell livsmedelsproduktion. Senare breddades syftet väsentligt ...
Bern-Mitteland, Emmental och det flacka Seeland präglas av jordbruk och livsmedelsproduktion. I Juradalarna och staden Biel ...
Sedan jordbruket kom in i bilden ville de skydda sin egen livsmedelsproduktion. Men förhandlingarna gick inte lika bra som det ...
I ett nystartat projekt handlar Wramners forskning om miljöpåverkan av lokal livsmedelsproduktion. 22 februari 2006: Terra ...
Den svenska trädgårdsnäringens livsmedelsproduktion bedrivs såväl på friland, i växthus eller med en enklare täckning i tunnlar ...
Dessa statliga ingripanden blev viktiga faktorer i strävan att öka landets foder- och livsmedelsproduktion. 30 april - USA och ...
Viktiga näringar är jordbruk och livsmedelsproduktion: Emmentaler och annan ost som ystas i bymejerier. Hårdosten lagras ofta i ...
Under 1960-talet planerade KF att viss livsmedelsproduktion skulle förläggas hit samt ett centrallager. Så blev inte fallet, ...
Trots att det finns viss lätt industri (exempelvis papperstillverkning, bryggerier och livsmedelsproduktion) arbetar större ...
I Musqat, Suhar och Salala finns särskilda industrizoner med lätt industri, som livsmedelsproduktion och hopsättningsfabriker. ...
... (tidigare Streptococcus lactis) är en bakterie som används inom livsmedelsproduktion tex cheddarost och ...
Livsmedelsproduktion Regionens fiskeflotta finns etablerad längs hela kusten och har genom förbättrad utrustning fått bättrad ...
2005-10-13: Förutsättningarna för småskalig livsmedelsproduktion - en uppföljning[död länk] ^ Vernersson, Lars (18 augusti 2013 ...
... och livsmedelsproduktion m.m). Lima har också stor kulturell betydelse. Här finns Sydamerikas äldsta universitet (San Marcos ...
... är förbjudet att nyttja preparatet vid avlivning av djur som skall användas inom livsmedelsproduktion. Stor försiktighet måste ...
Staten har också omfattande livsmedelsproduktion, där de mest inkomstbringande produkterna är fjäderfä, grönsaker (däribland ...
... belyser mikroorganismers påverkan på livsmedel samt hur människan har anpassat sin livsmedelsproduktion ...
I samband med livsmedelsproduktion uppkommer även avfall som inte utgör matavfall eftersom det inte är avsett som människoföda ...